Laboratoře FNUSA-ICRC navštívili odborníci z Vídně

V návaznosti na loňskou návštěvu vedoucích kardiologických výzkumných týmů Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) na Lékařské univerzitě a ve Všeobecné nemocnici ve Vídni, přijeli 11. září přednosta tamní Kardiologické kliniky profesor Christian Hengstenberg a jeho kolegyně profesorka Julia Mascherbauer – vedoucí oddělení Kardiovaskulární magnetické rezonance.

Po návštěvě laboratoří kardiologických výzkumných týmů následovaly veřejné přednášky. Profesor Hengstenberg hovořil o zkušenostech s katetrovou implantací aortální clopně (TAVI) v přednášce nazvané Moderní terapie onemocnění srdečních chlopní. Profesorka Mascherbauer na něj navázala s příspěvkem s názvem Mitrální a trikuspidální ventily.

Jeden z bodů programu návštěvy se týkal také navázání spolupráce mezi I. Interní-kardioangiologickou klinikou Fakulní nemocnice u sv. Anny v Brně a Kardiologickou klinikou Všeobecné nemocnice ve Vídni. „Spolupráce s pracovištěm ve Vídni se nám jeví jako velmi perspektivní,“ dodala přednostka I. IKAK prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC.

Christian Hengstenberg a jeho kolegyně profesorka Julia Mascherbauer  při prohlídce laboratoří ve FNUSA-ICRC