Nová spolupráce pomůže pacientům s cukrovkou

Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) rozšířilo svoji výzkumnou spolupráci s Mayo Clinic, jednou z nejlepších nemocnic v USA. Vedoucí Centra buněčného a tkáňového inženýrství FNUSA-ICRC doc. RNDr. Irena Koutná, Ph.D. spolupracuje s Dr. Quinnem Petersonem z Centra pro regenerativní medicínu Mayo Clinic.

Společná aktivita se týká přenosu výzkumu indukovaných pluripotentních kmenových buněk do klinických aplikací. „Cílem celého projektu je připravit buněčnou strukturu, která by v těle byla schopna nahradit funkci nefunkčních buněk pankreatu, které jsou zodpovědné za produkci inzulínu a tím obnovit přirozenou produkci inzulínu u pacientů s cukrovkou především typu I.,“ řekla Irena Koutná. V Brně se budou produkovat indukované pluripotentní kmenové buňky tzv. hiPSC, které se odešlou do USA, kde budou podrobeny procesům řízené diferenciace do buněk slinivky břišní. „Náš translační výzkum musí zodpovědět otázky týkající se zejména bezpečnosti buněk. Velkým přínosem je to, že Mayo Clinic má obrovské zkušenosti s preklinickým testováním na zvířatech, což může dramaticky zrychlit přenos celé technologie,“ dodala Koutná.

V České republice je FNUSA-ICRC v současnosti jediné pracoviště, které je schopno vyprodukovat tyto buňky v požadované klinické kvalitě „Úkol mého týmu spočívá zejména v tom, připravit dostatečně kvalitní buňky. Ve světě sice již existují pokusy o podobné artificiální struktury, nicméně řada experimentů ztroskotává právě na nedostatečné kvalitě primárních buněk,“ zdůraznila Koutná.

FNUSA-ICRC spolupracuje s výzkumníky z Mayo Clinic již téměř 10 let, například v oblasti výzkumu kardiovaskulárních chorob nebo Alzheimerovy choroby. Dosud se díky spolupráci mezi oběma institucemi realizovalo sto osmdesát stáží, vzniklo téměř 200 článků v odborných časopisech, nová diagnostická metoda a zařízení chráněná společným patentem obou institucí u amerického patentového úřadu. Díky spolupráci s Mayo Clinic získali čtyři mladí výzkumníci z FNUSA-ICRC mezinárodní ocenění typu „mladý výzkumník roku“ např. od Americké kardiologické asociace a Americké alzheimerovské asociace.

zdroj PLOS ONE Journal