Udělený patent pro multielektrodovou epikardiální stimulaci

Ve spolupráci s Mayo Clinic jsme získali nový americký patent pro metody epikardiální stimulace, ablace a defibrilace. Epikardiální neboli vnější povrch srdce je často klíčovou oblastí pro řešení arytmií, není však dosažitelný běžným cévním přístupem, přes tepny a žíly. Je proto třeba rozvíjet techniky epikardiálního přístupu přes stěnu hrudníku či nadbřišku. Manipulace a nástroje samotné se od technik cévního přístupu významně liší, proto náš výzkumný tým Intervenční srdeční elektrofyziologie (ICE) a Mayo Clinic vyvíjejí specifické katetry a katetrizační pomůcky, umožňující zavedení, stimulaci, ablaci a defibrilaci v perikardu.

Patentovaná metoda a nástroje poslouží zejména pacientům trpícím jinak neřešitelným zdrojem arytmie s epikardiální lokalizací, ale také pacientům s komplikacemi při trvalé kardiostimulaci nebo po některých kardiochirurgických výkonech. V neposlední řadě jsou patentovány metody srdeční defibrilace s nízkou energií, použitelné pro pacienty se srdečním selháním či hrozbou fatálních arytmií.

Tým ICE vedený Zdeňkem Stárkem již více než 8 let testuje a optimalizuje epikardiální nástroje v naší animální elektrofyziologické laboratoři na Veterinární a farmaceutické univerzitě. V experimentech se podařilo významně snižovat energie nezbytné pro stimulaci i defibrilaci, což dále umožní redukci bolestivosti výbojů při plném vědomí či prodlouží životnost baterií.

Epikardiální neboli vnější povrch srdce