Na partnerském fóru se řešila fekální mikrobiomová terapie

V prostorách FNUSA-ICRC se 20. května uskutečnilo již 9. Partnerské fórum FNUSA-ICRC, které bylo tentokrát zaměřeno na problematiku fekální mikrobiomové terapie a její perspektivy. Setkání se zúčastnilo přes 30 účastníků ze zdravotnických zařízení, výzkumných center a firem, které se specializují na oblasti výroby, vývoje a výzkumu probiotik i prebiotik či výzkumu v oblasti analýzy mikrobiomu.

Fekální mikrobiomová terapie představuje terapeutický přenos stolice v nativní či zpracované formě od dárce k příjemci. Je prováděna za účelem léčby příjemce, vysoká účinnost je prokázána zvláště při problémech způsobených bakterií Clostridium difficilee. Dle nejnovějších studií je tato metoda však účinná také v řešení dalších onemocnění, jako jsou např. nespecifické střevní záněty, jak se mohli přesvědčit účastníci tohoto fóra.

MUDr. Lenka Vojtilová, Ph.D. z Kliniky infekčních chorob FN Brno na úvod seznámila posluchače se zkušenostmi s fekální mikrobiomovou terapií při léčbě právě klostridiové kolitidy a novými perspektivními indikacemi. Komplexní pohled na mikrobiální osídlení lidského těla a jeho vztah k lidskému zdraví představila Mgr. Lenka Micenková, Ph.D. z Masarykovy univerzity Brno v přednášce nazvané „Dynamika lidského mikrobiomu ve zdraví a v nemoci“.

Praktický pohled na tuto problematiku, konkrétně zkušenosti s použitím fekálních filtrátů při léčbě idiopatických střevních zánětů a pseudomembranózní kolitidě, prezentovala Mgr. Janette Čemická z Institutu prediktivní a personalizované medicíny v Bratislavě. Na závěr seznámil účastníky PharmDr. Aleš Franc, Ph.D. se způsoby enterického a kolonického podání léčiv a biologického materiálu.

Součástí Partnerského fóra bylo také seznámení přítomných s aktivitami FNUSA-ICRC a představení Oddělení klinických studií.

Partnerské fórum FNUSA-ICRC