Nová cesta k nižšímu cholesterolu: možnost účasti pacientů v nové studii

Osoby s kardiovaskulárním onemocněním (onemocněním srdce způsobeném aterosklerózou) nebo s vysokým rizikem jeho vzniku, které pro nesnášenlivost nemohou užívat léky na snížení hladiny cholesterolu, takzvané statiny, mají nyní možnost vyzkoušet jinou možnost léčby. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně jim nabízí možnost účasti ve studii CLEAR Outcomes, který má ověřit účinnost nově vyvíjeného léčivého přípravku.

Onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění) patří mezi nejčastější příčiny úmrtí ve všech zemích světa. V České republice jsou zodpovědné za více než polovinu všech úmrtí.  Příčiny vzniku a rozvoje těchto onemocnění mohou být různé, od dědičných dispozic, přes vysoký krevní tlak nebo cukrovku, po špatné stravování, kouření a nadměrnou konzumaci alkoholu. Odborníci však odhadují, že v téměř 90 % případů je možné vzniku a rozvoji kardiovaskulárních chorob zabránit včasnou prevencí. Ta může zahrnovat změnu životního stylu, více pohybu, zdravější stravování, nekouření, ale také léčbu některých onemocnění jako vysoký krevní tlak nebo diabetes (cukrovka).

Jedním z rizikových faktorů vzniku a rozvoje onemocnění srdce je vysoká hladina cholesterolu v krvi. Ten je v určitém množství pro naše tělo nepostradatelný, ale jeho nadbytek může vést k rozvoji aterosklerózy a srdečně-cévních komplikací. Jeho hladinu v krvi lze částečně ovlivnit úpravou stravovacích návyků, ale protože část cholesterolu si tělo vyrábí také samo, je pro snižování jeho vysoké hladiny často nutné používat léky zvané statiny. U malé části pacientů se však při léčbě statiny mohou objevit nežádoucí účinky, pro které je nutné tyto léky vysadit.

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně se proto zapojila do celosvětového projektu ClearOutcomes, jehož cílem je vyzkoušet nově vyvíjený léčivý přípravek ke snížení hladiny cholesterolu v krvi. Studie se na celém světě zúčastní více než 12 tisíc pacientů, kteří již nyní trpí srdečně-cévním onemocněním, nebo u nich existuje vysoké riziko vzniku tohoto onemocnění. Účast ve studii je pro účastníky zcela dobrovolná, studie byla schválená Etickou komisí FNUSA a účastníci budou hodnocený přípravek užívat pod dohledem zkušených lékařů a zdravotních sester. Před zahájením studie studijní tým u každého zájemce ověří, zda je pro něj účast na studii vhodná.

Studie je určena pro dospělé ve věku 18-85 let, kteří nemohou užívat pro nesnášenlivost některý ze základních léků ke snížení cholesterolu – statinů. Studie bude probíhat 5 let a účastníci do ní budou zapojeni na 2-5 roků. Jejich účast se bude skládat úvodního vyšetření, denního užívání hodnoceného přípravku, pravidelných návštěv studijního centra, telefonických rozhovorů se členem studijního týmu, a ze závěrečného vyšetření. Návštěvy ve studijním centru budou zahrnovat zdravotní prohlídky a testy jako například kontrola krevního tlaku a pulzu, vyšetření krve a moči, vyšetření EKG, nebo kontrolu celkového zdravotního stavu.

Zájemci o účast ve studii se mohou hlásit u studijní koordinátorky projektu Petře Kramárikové, email: kramarikova.petra@fnusa.cz, telefon 543184075 nebo 734417097.