Studentka Kateřina Jiráková získala cenu v soutěži České hlavičky. Zaujala prací o regeneraci buněk po infarktu

O úspěchu mladé středoškolské vědkyně Katky  v SOČ už jsme informovali, teď si však za svou práci převzala i cenu v rámci soutěže České hlavičky. Se svým projektem, ve kterém zkoumala, jak zregenerovat srdeční buňky po infarktu myokardu, zvítězila v kategorii SANITAS – Život a zdraví člověka.

Kateřina se získaným oceněním.

Předávání cen 17. ročníku soutěže České hlavičky proběhlo ve večerních hodinách v pondělí 16. 10. Laureáty vybrala na základě nominací odborná porota složená z předních českých vědců, jmenovat můžeme třeba Václava Hořejšího, Jiřího Grygara nebo Zdeňka Kůse. A naše stážistka Akademie ICRC Kateřina Jiráková si z večera odnesla ocenění společnosti Česká hlava PROJEKT.

Slavnostní předávání proběhlo v brněnském SONO Centru.

Svou vítěznou práci s názvem Vliv transkripční aktivity proteinu YAP1 na expresi srdečních biomarkerů v in vitro diferencovaných kardiomyocytech vypracovala na pracovišti Centra translační medicíny pod vedením Vladimíra Vinarského ze skupiny Mechanobiologie onemocnění.

Zabývá se v ní infarktem myokardu. Ve své práci zkoumá, jak pomocí reaktivace mechano-signálních drah nastartovat regeneraci dospělého srdce, aby po infarktu déle vydrželo. „Možnou cestou, jak nastartovat regeneraci dospělého srdce, je obnova dělení kardiomyocytů. Dělení kardiomyocytů aktivuje v průběhu prenatálního vývoje protein YAP1. Jeho reaktivace v dospělých kardiomyocytech by proto mohla vést k obnovení dělení a tím k efektivní regeneraci srdeční tkáně,“ říká ke své práci.

Všichni laureáti ceny Česká hlavička pohromadě.

Katka se se svou prací probojovala kromě prvního místa v klání České hlavičky až do užšího výběru ne české, ale dokonce Mezinárodní středoškolské odborné činnosti, která proběhne v Číně. „Chtěli bychom jí popřát, ať se s ní dostane co nejdále a má příležitost se na věci dívat zblízka,“ doplňuje doktor Vinarský.

Katka je ze Slavkova, ale v Brně studuje 3. ročník na Gymnáziu Brno, třída Kapitána Jaroše. Po loňské úvodní stáži v ICRC se rozhodla u nás pokračovat a v současné době se věnuje práci s tkáňovým modelem kardiomyocytů připravených z kmenových buněk. „Zajímá mě hlavně mikroskopie a automatizovaná analýza obrazu za použití machine-learningu,“ popisuje Katka.

Cena kategorie SANITAS v rámci projektu České hlavičky se uděluje za odborné práce a projekty z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským zdravím, biologickými a chemickými pochody, které přispívají k pochopení funkce lidského organismu, či za práce a projekty z oblasti virologie, mikrobiologie, biomedicíny a příbuzných oborů, jejichž výsledky souvisejí se zdravím člověka.

Katko, za celé ICRC ti blahopřejeme a doufáme, že naše vzájemná spolupráce bude pokračovat minimálně stejně tak dobře, jako doposud!

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz