HOBIT do škol! Učíme rozpoznat děti příznaky mrtvice nebo panické ataky

V ICRC se nejen aktivně angažujeme v oblasti vědeckého výzkumu, ale také usilujeme o zlepšení vzdělávání a zvýšení zdravotní gramotnosti mezi běžnou veřejností. A kde jinde začít, než u dětí?  V naší zemi patří infarkt a mrtvice mezi nejvýznamnější příčiny úmrtí. Náš program HOBIT učí školáky rozpoznat příznaky těchto chorob, a co je důležité, hlavně jednat. Jeho e-learning včetně všech materiálů a pracovních listů je dostupný online a zcela bezplatně.

Hanka Maršálková, vedoucí programu, prezentovala HOBITa partnerům z řad vzdělávacích i jiných institucí

HOdina BIologie pro živoT. HOBIT. Zdravotní vzdělávací program, který chce žáky základních škol naučit rozpoznávat a správně reagovat na příznaky závažných onemocnění a stavů. Zaměřuje se především na prevenci mozkové mrtvice a infarktu myokardu, proškolí však děti i na další v naší populaci hojně se vyskytující choroby, a to cukrovka 2. typu, obezita, panická porucha, Covid-19 a stav závislosti.

„Výzkum z roku 2009 nám ukázal, že děti na 2. stupni základních škol nevědí o mrtvici téměř nic, ale mají zájem se nové informace dozvědět“, uvádí Hana Maršálková, vedoucí programu HOBIT. „Schopnost rozpoznat včas její příznaky a jednat nesmírně důležitá. Mrtvici lze až z 80 % předejít správnou prevencí. Pokud však uhodí, je klíčové dostat postiženého co nejdříve do nemocnice, aby mu byla podána efektivní léčba.. A proto je význam zdravotního vzdělávání skutečně velký,“ upozorňuje.

HOBIT – e-learningový program pro školy dostupný zdarma

A že to význam skutečně má, ukazují nejen spokojené reference od učitelů a pozitivní reakce dětí, ale i skutečné výsledky. Jen pár měsíců po spuštění programu, na sklonku roku 2014, zvládli dva žáci proškolení HOBITem resuscitaci muže s infarktem.

Může jít o infarkt nebo mrtvici? Simulační videa učí děti rozpoznat příznaky

Proč učit děti o mrtvici? Protože jejím včasným rozpoznáním mohou zachraňovat životy

„První pomoc při mrtvici je skutečně tak jednoduchá, že ji zvládne i dítě,“ pokračuje  Hana Maršálková. „Primární je vůbec rozpoznat, že se něco děje. A to je to, co v rámci HOBITa učíme děti především.“ Ač to vypadá, že téma mrtvice se dětí netýká, bohužel opak je pravdou. Tento stav může nastat nejen u   prarodičů, ale i u generace jejich rodičů. Přestože se průměrný věk pacienta s cévní mozkovou příhodou pohybuje okolo 70 let, celosvětově narůstá počet stále mladších pacientů.

Hra o život: Děti samy zhodnocují, jak  jednat

Video, pracovní listy i simulační test. HOBIT je program připravený od A do Z. V krátkých filmech děti uvidí reálné příznaky mrtvice, infarktu, diabetu a dalších. V e-learningu jsou k dispozici jak předpřipravené pracovní listy, tak podklady pro skupinové a domácí úkoly. Doma si děti mohou získané znalosti osvěžit i na mobilní hře, volně stažitelné v Google Play i App Store. Hru o život si lze zahrát i přes prohlížeč.

Školákům stačí pouze připojení na internet a sluchátka

„Chceme, aby to měli učitelé bez starostí.“

Tvůrci se snažili program koncipovat tak, aby s jeho aplikací do výuky měli vyučující co nejméně námahy. „Stačí prakticky jen dobré připojení na internet a vlastní sluchátka,“ říká Hana Maršálková. Do e-learningu se žáci přihlašují pod přezdívkou a jednotným heslem, odpadá tedy problematika ohledně GDPR, do programu si dítě nemusí vyřizovat vlastní přístupové údaje. „Nehrozí tedy, že by učitel strávil půl vyučovací hodiny tím, že by řešil zapomenutá hesla dětí,“ dodává Hana Maršálková.

e-learning HOBITa je názorný a snadno přístupný

Hip Hopem proti mrtvici

Tvůrci HOBITa rozšiřují své obzory neustále a inspiraci pro svůj program čerpají i v zahraničí. Jedním z nejzajímavějších zážitků byl pro ně kontakt s newyorským projektem Hip Hop Public Health. Vzdělává děti z různých lokalit USA, jak rozpoznat příznaky mrtvice, jaké jsou rizikové faktory, a jak lze mrtvici předcházet, a to prostřednictvím hip hopu. Vyjádření pomocí tohoto hudebního žánru je školákům blízké. Zábavnou cestou tak dochází k předání důležitých informací.

Inspirace v USA: Známí rappeři objíždějí školy a vzdělávají děti ohledně zdraví pomocí jim blízkého hudebního žánru. Zdroj: Hip Hop Public Health

Zapamatovat si příznaky a vědět, jak pomoci. Nejlépe už napořád

Cílem HOBITa je, aby si děti informace zapamatovaly dlouhodobě, a vychovávat tak zdravotně gramotnou generaci. „Naší vizí je plošná implementace programu do českých škol, tak, aby každé dítě mělo možnost se tyto životně důležité informace dozvědět,“ dodává Hanka Maršálková.

Martina Jelínková
martina.jelinkova@fnusa.cz