Výzkumně implementační síť pro kvalitu péče o cévní mozkové příhody: Příběh úspěchu evropské spolupráce

Pod vedením prof. Roberta Mikulíka, vedoucího Cerebrovaskulárního výzkumného programu FNUSA-ICRC, a prof. Natana Bornsteina, ředitele Divize nemocí mozku v nemocnici v Jeruzalémě, se Výzkumná síť pro implementaci kvality péče o cévní mozkové příhody (IRENE COST Action) v posledních 4,5 letech významně zasloužila o zlepšení monitorování kvality péče o CMP v Evropě. Hlavním úkolem projektu IRENE COST Action bylo vytvoření strategie pro měření kvality péče o CMP. Díky tomu začaly východoevropské země zavádět své vlastní národní strategie v této oblasti.

Díky projektu IRENE COST Action vznikla mezinárodní síť, která spojila více než 188 odborníků z 30 evropských a sousedních zemí. Tato síť se stala místem pro sdílení znalostí a spolupráci v oblasti péče o CMP.

Projekt IRENE také úzce spolupracoval s celosvětovými organizacemi, jako jsou Evropská iktová organizace a Iniciativa ANGELS, a pomáhal v implementaci evropského Akčního plánu pro cévní mozkové příhody. Tato spolupráce byla patrná během čtyř hlavních setkání v Moldavsku, Arménii, České republice a Chorvatsku, všechny s cílem zlepšit péči o pacienty s CMP. V Moldavsku a v Chorvatsku se navíc leader sítě prof. Mikulík společně s dalšími setkali s představiteli tamních vlád, aby diskutovali o tom, jak měřit a zlepšovat kvalitu iktové péče po vzoru České republiky.

Kromě toho se díky projektu IRENE COST Action uskutečnilo 23 vědeckých misí, zejména pro mladé výzkumníky z východní Evropy, 3 z toho hostil Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC. Tyto mise byly nástrojem k předávání nových dovedností a metodologií v léčbě CMP a podpoře spolupráce mezi evropskými institucemi.

Osmi mladým výzkumníkům z Polska, Česka, Chorvatska, Estonska a Řecka byla v rámci projektu poskytnuta příležitost prezentovat svůj výzkum na mezinárodních odborných konferencích. Z FNUSA-ICRC dostaly příležitost a grantovou podporu Ph.D. studentky Sandra Thalerová a Ekaterina VolevachCerebrovaskulárního výzkumného týmu, které prezentovaly své výzkumné projekty v oblasti vývoje nové léčby a prevence cévní mozkové příhody. Ekaterina Volevach díky projektu také absolvovala měsíční výzkumnou misi na univerzitě v Maastrichtu, kde se naučila nové metody, jak vyvíjet efektivní intervence na podporu veřejného zdraví, a napsala společně se svojí mentorkou vědecký článek.

I když projekt IRENE COST Action již skončil, komunita zapojených odborníků napříč Evropou je odhodlaná ve své misi zlepšovat péči o cévní mozkové příhody pokračovat.

 

Podpořeno programem COST (Evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu), projekt č. CA18118 – Implementation Research Network in Stroke Care Quality – IRENE