Nový systém pro monitoring lůžkových a přístrojových kapacit

Pandemie COVID-19 znamená výzvy nejen pro lékaře, zdravotníky či vědce, ale také pro jejich technickou a IT podporu. Ministerstvo zdravotnictví například připravilo webovou aplikaci pro sledování lůžkových a přístrojových kapacit tak, aby každá z nemocnic dodávala a pravidelně aktualizovala svá data. Koordinátor na úrovni krajů pak mohl na základě těchto dat organizovat umístění pacientů s nemocí COVID-19.

Stávající informační systémy FNUSA však kvůli počtu oddělení neumožňují snadné zjištění požadovaných dat. V situaci, kdy hrozilo, že se budou muset data složitě zajišťovat každý den pomocí telefonu anebo mailu, přišli s řešením dva výzkumníci z týmu Biostatistika Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) MUDr. BSc Michal Šitina Ph.D. a Jan Voříšek.

„Vzhledem k tomu, že zásahy do stávajícího nemocničního informačního systému by byly velmi komplikované, rozhodli jsme se to vyřešit pomocí webové aplikace REDCap, která je běžně ve FNUSA-ICRC používána,“ uvedl Jan Voříšek. Během čtrnácti dnů tak vznikl nový systém, který umožňuje sledování všech požadovaných údajů on-line.

„Za normálního stavu by nebylo nutné sledovat tolik dat současně, nicméně s pandemií COVID-19 se to změnilo ze dne na den. Situace se ale postupně zklidňuje, nyní například posíláme data na Ministerstvo zdravotnictví už jen jednou týdně,“ uvedl Michal Šitina. „Byli jsme připraveni nabídnout tento systém také dalším nemocnicím, ale naštěstí nepropukla pandemie v takové síle, aby to nezvládly vlastními silami.“

I když jsou za tímto systémem hodiny práce, oba tvůrci doufají, že k jeho opětovnému použití už nebude muset dojít. „S návratem do normálního stavu už nebude potřeba mít takto komplexní data, takže se bude pokračovat na stávajících nemocničních systémech,“ dodal Michal Šitina.

 

screen-monitoring-redcapMichal-SitinaJan-Vorisek