Podíleli jsme se na článku v magazínu Nature

Dr. Juan Pablo Gonzalez-Rivas, senior researcher projektového týmu Kardiovize 2030 Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC), je členem mezinárodní sítě vědců NCD-RisC zabývající se rizikem chorob, které nejsou přenosné z člověka na člověka. Poslední článek této skupiny se dostal i do prestižního magazínu Nature.

Článek nazvaný “Přemístění globálního epicentra neoptimálního cholesterolu” (Repositioning of the global epicentre of non-optimal cholesterol), jehož je Dr. Gonzalez-Rivas spoluatorem, poukazuje na zajímavou skutečnost. Vysoká míra non-HDL cholesterolu (jeden z ukazatelů kardiovaskulárního rizika obsažený ve všech typech lipoproteinů kromě HDL) byla v roce 2017 hlavním rizikovým faktorem vedoucím ke 3,9 milionu úmrtí na celém světě. Mezinárodní síť vědců NCD-RisC, která pracuje s vice než 129 milionů pacientů z 200 zemí světa a pravidelně informuje o trendech v oblasti kardiovaskulárního zdraví, přišla s překvapující informací. “Od roku 1980 sledujeme přesun tohoto rizikového faktoru z vyspělých zemí západní Evropy, především ze skandinávských zemí a ze střední a východní Evropy do Asie,” popsal výsledky článku Juan Pablo Gonzalez-Rivas. “Vysoká míra non-HDL cholesterolu, kterému se také říká špatný cholesterol, byla jedním z určujících rizikových faktorů takzvaného západního stylu života a nyní se epicentrum přesouvá do zemí východní a jihovýchodní Asie a do Tichomoří.”

Tento přesun je způsoben dvěma hlavními faktory. „Prvním, a tím důležitějším, je změna stravovacích návyků ve vysoce vyspělých zemích Evropy. Pozorujeme posun v konzumaci od nezdravých tuků (nasycené a hydrogenované tuky obsažené zejména v cukrovinkách, sladkém pečivu, pizze aj.) k těm zdravějším, nenasyceným, které obsahuje olivový olej, oříšky, avokádo a rostlinné oleje obecně. Toto zlepšení bylo v zemích Evropské unie podpořeno také legislativně, konkrétně omezením množství průmyslově vyráběných hydrogenovaných tuků, tzv. trans-tuků, v potravinách. Od 24. dubna 2019 to mohou být pouze dva gramy na 100 gramů tuku v potravině,“ uvedl Dr. Gonzalez-Rivas. Druhým faktorem je rozšířené používání statinů, což je skupina léků pomáhající při vysoké hladině cholesterolu. Autoři článku konstatují, že podobná opatření by byla nyní zapotřebí také v nejpostiženějších zemích východní a jihovýchodní Asie.

Celý článek lze nalézt zde: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2338-1

 

juan-pablo-gonzalez-rivas