Příběhy vyléčených „ožijí“ v nové výstavě

Nahoru dolů – stále spolu. Slogan si vzal za svůj spolek Společně k úsměvu, jehož členové se na základě osobní zkušenosti snaží pomáhat onkologicky nemocným dětem a dospívajícím. Teď ve spolupráci s týmem Ambulance následné onkologické péče Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) pořádá výstavu Příběhy vyléčených (vy)léčeným, která, jak už název napovídá, přinese osobní zpovědi vyléčených onkologických pacientů.

Výstava nabídne příběhy šestnácti mladých vyléčených lidí. Slavnostně zahájena bude ve čtvrtek 12. prosince ve 14:00 ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, konkrétně ve foyer budovy O1. Vernisáže se zúčastní i několik aktérů vystavovaných příběhů, tedy vyléčených dětských onkologických pacientů.

Spolek Společně k úsměvu je organizace převážně mladých lidí, kteří si v dětském či dospívajícím věku prošli onkologickou léčbou. Svoji zkušenost se snaží zužitkovat při pomoci dětem a dospívajícím, kteří se aktuálně potýkají se stejnou životní zkouškou, nebo jsou již po léčbě a potřebují následnou péči. Jednou z aktivit spolku je právě projekt Daruj příběh i ty!, založený na autentických výpovědích lidí, kteří si jako děti či dospívající onkologickou léčbou prošli. Svými příběhy se nyní snaží předat naději a zkušenosti nemocným a jejich rodinám. „Cílem je sdílet osobní zkušenost s onkologickou diagnózou z pohledu léčeného či vyléčeného dítěte, dospívajícího či již dospělého s ostatními, které postihl podobný osud jako nás. Díky příběhům lze lépe pochopit svět dětské onkologie či v nich nalézt odpovědi na otázky, se kterými se mnozí při léčbě potýkají,“ vysvětlila místopředsedkyně spolku Společně k úsměvu Markéta Šejnohová. „Sdílení osobní zkušenosti s léčbou může přinést naději a podporu v boji někoho dalšího,“ dodala.

Výstava se koná ve spolupráci s Ambulancí následné onkologické péče FNUSA-ICRC. Právě problematika následků léčby představuje v současnosti hlavní téma spolku Společně k úsměvu – podle odborných studií se pozdní následky týkají sedmdesáti procent vyléčených pacientů. „Vyléčení lidé se často potýkají se zdravotními potížemi, jakou jsou například poruchy hybnosti, osteoporóza, poruchy výživy, hluchota, hormonální potíže včetně poruch plodnosti, ale také s předčasným stárnutím či psychosociálními dopady léčby,“ uvedl MUDr. Tomáš Kepák, vedoucí lékař ambulance.

V úzké spolupráci s Ambulancí pozdních následků FNUSA-ICRC vznikl program Dlouhodobá péče o vyléčené pacienty dětské onkologie s pozdními následky, zkráceně pak „ASTRA“, v rámci kterého se vyléčení pacienti společně s odborníky snaží šířit povědomí o pozdních následcích léčby a upozorňovat prostřednictvím osvětových kampaní a workshopů na důležitost prevence. Ta v mnoha případech totiž umožňuje včasné zachycení a efektivní intervenci.

Ambulance následné onkologické péče funguje při FNUSA-ICRC od roku 2016 a je místem, kam vyléčení pacienti docházejí na dlouhodobé sledování zdravotního stavu po léčbě. Příchozím, kteří se v dětství léčili s onkologickým onemocněním, poskytuje vysoce specializovanou preventivní a léčebnou péči. Trvale u nich sleduje a vyhodnocuje výskyt možných pozdních následků nádorových onemocnění s cílem snížit výskyt nežádoucích následků léčby či jejich závažnost.

Vernisáž výstavy se uskuteční 12. prosince 2019 ve 14:00 ve foyer (u kavárny) budovy O1 v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Výstavu, konanou pod záštitou ředitele FNUSA Ing. Vajdáka, zahájí koncertní mistr a houslový virtuos Jiří Pospíchal.