Odstartovala e-školení transferu technologií

Oddělení transferu technologií FNUSA-ICRC se v rámci naší instituce zaměřuje zejména na ochranu výsledků výzkumu a na přenos těchto výsledků směrem k aplikační sféře. Proto je nesmírně důležité, aby o možnostech, které toto oddělení poskytuje, věděli právě samotní výzkumníci.

S tímto cílem, tedy rozšířit povědomí o oblastech, kde může oddělení transferu technologií výzkumníkům pomoci, vytvořil Bc. Roman Polák sérii e-learningových školení. „Uvědomujeme si, že je vzhledem k pracovní vytíženosti velmi náročné sezvat všechny výzkumníky na jedno místo v jeden čas,“ vysvětlil Polák. „Proto jsme se rozhodli proškolit je touto formou, tedy pomocí e-learningu.“

První školení už proběhla v listopadu a prosinci, a to na téma Přehled aplikovaných a publikačních výsledků a Patentový proces ve FNUSA-ICRC. „Na každý měsíc se snažíme vybrat téma, které by mohlo výzkumníky zajímat nejvíce. V lednu plánujeme například školení o publikování a patentech či užitných vzorech,“ dodal Polák. „Nicméně se nijak nebráníme námětům přímo od výzkumníků, pokud bude mít některý nějaký speciální požadavek, rád se s ním sejdu a můžeme prodiskutovat i jeho zpracování.“

Dodejme jen, že se v roce 2020 plánuje také vkládání školení přímo do interního ICRC informačního systému, přesně ve smyslu důležité IT poučky „user friendly“.