Přivítali jsme portugalského velvyslance

V úterý 21. března 2023 k nám zavítal J. E. Luís de Almeida Sampaio, velvyslanec Portugalska v ČR. Při své návštěvě Brna využil příležitosti seznámit se i s naším výzkumem. Delegaci přijala prof. Irena Rektorová, přednostka Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC), a tým Centra translační medicíny ICRC sídlící v Biology parku vedle kampusu Masarykovy univerzity. Setkání otevřelo možnosti pro budoucí spolupráci.

Foto: Portugalská delegace s hostiteli v ICRC

Foto: Portugalská delegace s hostiteli v ICRC

Diskutovali jsme rozvoj možné spolupráce mezi naším centrem a podobnými institucemi v Portugalsku. Dr. Giancarlo Forte také hostům ukázal výzkumné laboratoře a vzorky srdečních a nádorových organoidů, tedy miniaturních a zjednodušených orgánových struktur, které využíváme k porozumění biologii srdce či rakoviny, modelování nemocí a následnému hledání vhodné léčby.

Foto: Ukázka výzkumu v ICRC

Foto: Ukázka výzkumu v ICRC

„Jsem ráda, že setkání poukázalo na společné oblasti zájmu pro budoucí spolupráci,“ uvedla prof. Rektorová. „Jsme upřímně dojati citlivostí a zájmem portugalského velvyslanectví o náš výzkum. Portugalští vědci a studenti vždy byli stěžejní oporou naší výzkumné skupiny v ICRC,“ dodal Dr. Forte.

Pan velvyslanec pozdravil i svoje krajany, Sofii Morazzo, Soraiu Fernandes a Daniela Sousu, kteří v ICRC působí, a seznámil se s jejich výzkumnými aktivitami.

Foto: Společné jednání

Foto: Společné jednání

„Bylo mi potěšením navštívit ICRC v Brně a poznat jeho mandát, strukturu i nejreprezentativnější probíhající projekty. Zvláštní zmínku si zaslouží skupina portugalských výzkumníků, kteří se podílejí na nejmodernějších projektech pro ICRC a přispívají tak k zviditelnění Portugalska v této prestižní instituci i v Brně a Jihomoravském kraji. Během našich jednání se otevřely další cesty spolupráce. Nyní přijde čas na realizaci výsledků těchto konstruktivních společných jednání,“ rozloučil se.

Součástí delegace dále byli kancléř Portugalského velvyslanectví v Praze José Luís Silva Riço, ředitelka Portugalského centra v Praze Gilda Machado, doc. Iva Svobodová z Ústavu románských jazyků a literatur Filozofické fakulty MU a Barbora Břenková, asistentka Portugalského velvyslanectví v Praze. Hosté dále pokračovali návštěvou Masarykovy univerzity.

Bylo nám ctí a budeme se těšit na další setkání a spolupráci.

 

Autorka: Marta Vrlová, M.A., MPH, Senior PR Specialist ICRC, marta.vrlova@fnusa.cz.

Kontakt pro média: Ing. Jiří Erlebach, Vedoucí oddělení PR a marketingu, tiskový mluvčí FNUSA, +420 543 182 006, jiri.erlebach@fnusa.cz.

ICRC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.