,

Hrdinové FAST přicházejí do českých škol. Společně s dětmi a jejich prarodiči se naučí bojovat proti mrtvici.

Školáci v České republice mají možnost zúčastnit se celosvětového zážitkového výukového programu Hrdinové FAST, jehož cílem je naučit děti poznat příznaky cévní mozkové příhody a umět okamžitě přivolat pomoc. Projekt je úspěšně realizován již v 37 zemích světa.

Motto: Společně můžeme zachránit svět – jednoho prarodiče po druhém.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice či iktus je druhou hlavní příčinou úmrtí, třetí nejčastější příčinou handicapu a jedním z hlavních důvodů, proč děti ztrácejí své prarodiče. „Smutnou realitou je, že mnozí pacienti s mrtvicí nemohou být léčeni, protože přijedou do nemocnice příliš pozdě. Lidé mohou přežít a žít dál bez následků, pokud se jim dostane rychlé, kvalitní a účinné péče. To je důvod, proč je důležité šířit povědomí o nejčastějších příznacích tohoto onemocnění a naučit děti, že je potřeba co nejrychleji přivolat pomoc,“ vysvětluje neuroložka Hana Paloušková z Karvinské hornické nemocnice, která je jednou z odborných garantů projektu.

Dle studie Světové iktové organizace (WSO) každých 30 minut pacient s mrtvicí, který by mohl být zachráněn, zemře nebo bude mít trvalé následky. Daná studie prokázala, že až 80 % pacientů s mrtvicí nerozeznalo své příznaky jako symptomy mrtvice. Tito lidé si nemysleli, že je jejich stav tak vážný, aby museli rychle jednat. Jediným způsobem, jak zjistit, že má někdo mrtvici, je schopnost rozpoznat její nejčastější příznaky, a pokud se objeví náhle, ihned volat sanitku.

Příznaky jsou shrnuty do akronymu FAST, který se dobře pamatuje a znamená: F jako face (česky tvář) – náhlé poklesnutí tváře, A jako arm (česky paže) – náhlá slabost paže, S jako speech (česky řeč) – náhlá nesrozumitelná řeč a T jako time (česky čas), což nám říká: nečekat a zavolat ihned sanitku, pacientovi jde o čas.

Hrdinova FAST

„Obsah vzdělávacího programu hrdinů FAST je založený na animovaných postavách. Jeho ústřední osoba, chlapec, kterému jsme dali české jméno Časomil, se stane hrdinou FAST poté, co se naučí, jak porazit zlou krevní sraženinu, a zachrání život velehrdinů, svých prarodičů. Dalšími hrdiny kampaně FAST jsou animované postavičky, které zároveň dětem připomínají nejčastější příznaky cévní mozkové příhody: Tvářil Veselý, Ručoun Silný, Mluvilka Zpěvavá a vystupuje zde i Táňa učitelka, která děti výukou provází,“ popisuje koordinátorka projektu Renata Hejnová z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jejíž rolí je pomoci školám kampaň ve výuce realizovat.

Zábavný pětitýdenní poutavý a interaktivní vzdělávací program je primárně zaměřený na děti ve věku 5-9 let. Učí děti empatii a lásce, a rovněž jim poskytuje praktické, život zachraňující dovednosti. Vzdělávací program je možné realizovat jak ve výuce, tak třeba v družině. Děti jsou vybaveny pomůckami, které jim pomohou splnit misi, a tou je vzdělávání prarodičů. Výukové materiály zahrnují i krátké animované filmy, aktivity ve třídě a materiály pro domácí použití, díky nimž děti poselství doručí doslova až domů.

Hrdinove FAST

Do vzdělávacího programu se může zapojit jak samotné dítě, tak celá třída, škola či učitel, a to přihlášením na webu, který je připraven v české mutaci na www.fastheroes.com.

Jedním z prvních zástupců lékařské komunity, který se do projektu zapojil, je primář neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice Svatopluk Ostrý: „Prošel jsem celou strukturu vzdělávacího programu jako žák a je to bezva. Vyzkoušel jsem to i se svými dětmi, které to moc bavilo. I děti kolegů si program moc chválí. Jsem rád, že mohu být součástí takového atraktivně zpracovaného projektu. Myslím, že grafické zpracování je silnou stránkou projektu a školám se to bude líbit.“

První školou, která se do projektu zapojila a již vzdělávací program ve výuce vyzkoušela, je základní škola na Tuháčkově ulici v Brně. Škola se již v minulosti zapojila do vzdělávacího programu HOBIT, který je starším bratrem projektu Hrdinové FAST, a také učí žáky rozpoznat příznaky cévní mozkové příhody, ale i srdečního infarktu, a je zaměřen na žáky druhého stupně. „Na základě dobré zkušenosti s programem HOBIT jsme se rádi zapojili i do obdobného projektu cíleného na naše nejmenší žáky,“ vysvětluje ředitelka školy Jana Hanáková.

Kampaň Hrdinové FAST vyvinula Katedra pedagogické a sociální politiky Makedonské univerzity v Řecku společně s Iniciativou ANGELS podporující zlepšení péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Kampaň Hrdinů FAST zaštiťuje Světová iktová organizace (WSO).

V České republice je tento projekt realizován organizací Health Management Institute ve spolupráci s týmem Stroke Mezinárodního centra klinického výzkumu, společného pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, Nemocnicí v Českých Budějovicích, a.s. a Karvinskou hornickou nemocnicí, a.s. s podporou Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

„Věříme, že se do kampaně zapojí další nemocnice a organizace, které se budou podílet na koordinaci celé mise,“ říká Veronika Svobodová jménem organizace Health Management Institute. „Vytvořit síť zapálených spolupracujících lékařů, sester a dalších profesionálů a také studentů medicíny či pedagogiky je jedním ze stavebních kamenů úspěšné realizace projektu a šíření kampaně Hrdinové FAST,“ dodává Svobodová.

Doporučujeme sledovat web: www.fastheroes.com