Profesor Hort byl jmenován čestným profesorem University of South Florida

prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.

Vedoucí výzkumného týmu FNUSA-ICRC Kognitivní poruchy a demence (DMT) prof. doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. byl jmenován čestným profesorem na University of South Florida.

Toto prestižní ocenění posiluje vazby mezi výzkumným týmem DMT a americkou univerzitou. Během deseti let vzájemné spolupráce proběhlo hned několik stáží, vznikly desítky publikací, odborných článků a jiných vědeckých a akademických výsledků. Jakub Hort hrál při vytváření těchto úzkých vazeb klíčovou roli, titul je tak oceněním jeho dlouhodobé práce.

„Spolupráce s kolegy na University of South Florida je dlouhodobá, neustále se rozvíjí a daří se zapojit do výzkumu i mladší kolegy, což se projevuje v nárůstu publikací i vědeckých pobytů na obou stranách,“ dodal Hort.