Světoví odborníci na enzymovou kinetiku se sešli v Brně

Enzymová kinetika je jedním z vědních oborů, který se neobejde bez špičkového vybavení nejen v oblasti přístrojů, ale také dynamického softwaru. Světovým lídrem ve vývoji těchto sofistikovaných zařízení a programů je firma KinTek Corp, kterou založil Dr. Kenneth A. Johnson.

A právě z jeho iniciativy a za jeho účasti se konají workshopy enzymové kinetiky. Třináctý v pořadí se konal na začátku léta vůbec poprvé v Evropě – a to v Brně. Hlavním místním organizátorem byl prof. RNDr. Zbyněk Prokop Ph.D., člen výzkumného týmu FNUSA-ICRC Proteinové inženýrství. Na akci se sešlo třicet dva účastníků z celého světa a zastoupena byla jak akademická sféra (University of Cambridge, University of Boston, University of Münster, Francis Crick Institute), tak komerční sféra (Roche, MyoKardia, Pentapharm, Tango Therapoeutics aj.).

Během čtyř dnů se účastníci seznámili s moderními kinetickými metodami spojenými se strukturálními daty s vysokým rozlišením, které poskytují silný nástroj pro stanovení reakčních mechanismů. Podrobně byla popsána moderní kinetická analýza s použitím různých kinetických a rovnovážných metod s využitím četných příkladů proteinů a nukleových kyselin. Kurz se zaměřil také na vývoj cesty od experimentálního návrhu po sběr dat a analýzu s cílem získat nové mechanistické pohledy. „Workshop proběhl úspěšně nejen z pohledu vědeckého obsahu, umožnil také jedinečný prostor pro vytváření nových mezinárodních kontaktů,“ dodal profesor Prokop v hodnocení proběhlé akce.

Workshop enzymové kinetiky v Brně - 2019