Publikace Jana Friče v Nature Communications

Publikace, na které se jako spoluautor podílel Jan Frič, vedoucí výzkumné skupiny Buněčná a molekulární imunoregulace FNUSA-ICRC, byla uveřejněna v prestižním vědeckém časopise Nature Communications. Článek popisuje základní roli nukleárního faktoru aktivovaných T-lymfocytů (NFAT) v myeloidních buňkách pro udržování střevní homeostázy. Význam tohoto zjištění pro lidskou populaci se stal hlavním výzkumným tématem skupiny Buněčné a molekulární imunoregulace.