Setkání pracovní skupiny Atraktivní region

Ve FNUSA-ICRC se koncem března konalo zasedání zástupců kraje, města, univerzit a výzkumných ústavů, inovativních firem, a dalších organizací zabývajících se podporou výzkumu, vývoje a inovací v Jihomoravském kraji a marketingem kraje v zahraničí. Jednalo se o setkání pracovní skupiny Atraktivní region, jedné z pěti skupin Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje, iniciativy kraje a Brna na podporu konkurenceschopnosti regionu. Zasedání bylo zahájeno blokem prezentací a diskuzí na téma marketing regionu, na závěr měli členové pracovní skupiny možnost prohlédnout si 4 z laboratoří FNUSA-ICRC – spánkovou laboratoř, klinicko-farmakologickou jednotku, centrum biomedicínského inženýrství, a preventivní program Kardiovize Brno 2030.