Růst a změny mozkové tkáně signalizují Alzheimerovu chorobu

Hroznová struktura v mozku zvaná choroidální plexus se podle nové studie zvětšuje a vykazuje zvýšený výskyt abnormální zánětlivé molekulární signalizace u lidí s Alzheimerovou chorobou. Mezinárodní tým výzkumníků, včetně vědců z Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC) v Brně v České republice, ukazuje, že tyto změny se zdají být extrémnější a znepokojivější než ty pozorované v choroidálním plexu během normálního stárnutí.

Choroidální plexus je síť krevních cév a buněk, která produkuje mozkomíšní mok (CSF) a vytváří bariéru mezi CSF a krví cirkulující v těle. Prostřednictvím produkce mozkomíšního moku pomáhá choroidální plexus udržovat aktivaci imunitního systému mozku.

Choroidální plexus se zvětšuje s věkem a Alzheimerovou chorobou. Jedním z pozoruhodných zjištění studie bylo, že „čím větší je choroidální plexus, tím horší je kognitivní výkon u pacientů s Alzheimerovou chorobou,“ řekl Gorazd B. Stokin, M.D., Ph.D., vedoucí výzkumného týmu Translational Neuroscience and Aging Program v ICRC a hlavní autor studie.

Vědci porovnávali mozkomíšní plexus choroideus u zdravých jedinců a lidí s Alzheimerovou chorobou, stejně jako pacientů s jinými neurologickými onemocněními, jako je akutní lymská borelióza a amyotrofická laterální skleróza nebo ALS. Analyzovali zánětlivou signalizaci v mozkomíšním moku a rovněž změny struktury a objemu v choroidálním plexu v posmrtně analyzovaných vzorcích a u žijících pacientů s využitím magnetické rezonance (MRI).

V návaznosti na studie, které prokazují, že choroidální plexus může být poškozen stárnutím a Alzheimerovou chorobou, se Dr. Stokin a jeho kolegové chtěli hlouběji zaměřit na roli, kterou tato tkáň může hrát při neurozánětu doprovázejícím právě Alzheimerovu chorobu. Výzkumníci našli proteinové abnormality a „neobvyklou signalizaci imunitních molekul v CSF a choroidálním plexu lidí s Alzheimerovou chorobou,“ uvedl další z autorů studie Patrick Pirrotte, Ph.D., ředitel TGen’s Collaborative Center for Translational Mass Spectrometry v Phoenixu v Arizoně (USA).

I když se tyto biologické změny vyskytují také při normálním stárnutí, jsou odlišné od těch, které byly pozorovány u jiných neurologických poruch zkoumaných ve studii. Změny související s věkem a Alzheimerovou chorobou byly nejvýraznější ve věkové skupině 66-75 let, zjistili vědci.

„Změny objemu choroidálního plexu u této skupiny by mohly souviset s rozvojem většího množství zánětlivých buněk,“ řekla Mária Čarná, Ph.D. z ICRC, první autorka článku. „S pomocí testů kognitivní výkonnosti, které jsme provedli u některých pacientů, tým také ukázal, že zvýšený objem choroidálního plexu koreloval s horším kognitivním výkonem.“

Svoje závěry teď vědecký tým publikoval v prestižním časopise Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association. Vědci zároveň upozornili, že je třeba další práce, aby zjistili, zda tyto změny v choroidálním plexu a CSF způsobují Alzheimerovu chorobu, nebo zda odrážejí stav onemocnění.

Článek je k dispozici zde: 

Brain

ICRC je společným pracovištěm Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Financování studie pochází z Evropského fondu pro regionální rozvoj (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000868 grant ENOCH); Programu Horizont 2020, rámcového programu pro výzkum a inovace EU na základě grantové smlouvy (č. 857560) a grantu CETOCOEN EXCELLENCE Teaming CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_043/0009632); Cetocoen Plus (CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000469); grantů Ministerstva zdravotnictví ČR (NV 18-04-00346, NV 18-04-00455 a 00064203, NV19-08-00472); grantu INBIO (č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008451); grantu NIH (P30 AGO6242); Barrowovy neurologické nadace a Feinovy nadace; grantu výzkumné infrastruktury RECETOX (LM2018121); Grantové agentury Masarykovy univerzity (č. grantu MUNI/G/1131/2017 GAMU); National Cancer Institute grantu NIH (č. P30CA033572); grantu NIA U01 (U01AG061357); EU nové generace (LX22NPO5107(MEYS)); a grantu Institucionální podpory excelence 2. LF UK (6980382).

Autorka: Marta Vrlová, M.A., MPH, Senior PR Specialist ICRC, marta.vrlova@fnusa.cz.
Kontakt pro média: Ing. Jiří Erlebach, Vedoucí odboru PR a marketingu FNUSA. Tiskový mluvčí. +420 543 182 006. jiri.erlebach@fnusa.cz.