Festival intenzivní medicíny ocenil výzkum ICRC

Na konci ledna 2023 se v Ostravě konal 25. ročník mezinárodní konference Colours of Sepsis věnované problematice sepse a intenzivní medicíny u dospělých i dětí. Mezi zahraničními hosty vystoupili např. prof. Dr. Manu Malbrain z Belgie na téma: „Proč potřebujeme zlepšit povědomí o včasné detekci sepse“ a prof. Marcin Osuchowski z Ludwig Boltzmann Institutu experimentální a klinické traumatologie ve Vídni s tématem: “Léčba sepse pomocí fenotypizace: praktický nástroj, nebo zbožné přání?”.

Prezentace

Foto: Dr. Hortová-Kohoutková při prezentaci svého posteru

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (ICRC) FNUSA a LF MU v rámci této konference úspěšně reprezentovala Dr. Marcela Hortová-Kohoutková z výzkumného týmu Cellular and Molecular Immunoregulation Mgr. Jana Friče, Ph.D (CMI). Představila poster na téma „Funkční změny monocytů a neutrofilů jako časné markery závažnosti septického šoku“, který zvítězil v hlavní posterové sekci Colours of Sepsis. „V rámci našich projektů se dlouhodobě zaměřujeme na studium sepse a septického šoku, kde imunitní systém hraje zásadní roli v jejich rozvoji i následném průběhu. Zabýváme se funkčními změnami buněk vrozené imunity, především monocytů a neutrofilů. Podařilo se nám prokázat, že pacienti se špatnou prognózou mají silně pozměněné funkce vrozené imunity. Tyto změny jsme schopni detekovat již v době přijetí pacienta na jednotku intenzivní péče. Včasná analýza by v budoucnu mohla pomoci vyselektovat pacienty, kteří nereagují na konvenční léčbu a jsou tedy kandidáty pro personalizovanou léčbu,“ přibližuje obsah prezentovaného výzkumu Dr. Hortová-Kohoutková.

Diplom za 1. místo posterové sekce Colours of Sepsis

Projekt, na kterém se vedle týmu CMI podílel i výzkumný tým Intensive Care ICRC doc. MUDr. Pavla Suka, Ph.D. a kolegové z Anesteziologicko-resuscitační kliniky FNUSA, potvrzuje vynikající propojení mezi klinickou a výzkumnou částí Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Autorka: Mgr. Marcela Hortová-Kohoutková, Ph.D., Senior Postdoctoral Researcher, Cellular and Molecular Immunoregulation ICRC