Šárka Kunzová mezi oceněnými za nejlepší abstrakt

Americká kardiologická asociace (AHA) udělila ocenění za nejlepší abstrakt týmu, jehož součástí je i MUDr. Šárka Kunzová, Ph.D. výzkumnice a lékařka z týmu Kardiovize Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Paul Dudley White International Scholar Award, jak zní plný název této prestižní ceny, dostali výzkumníci na konferenci AHA Scientific Sessions 2021 za abstrakt s názvem Validace stručného dotazníku k hodnocení výživy pro použití v klinické praxi: Mini-EAT™ (Validation of a Brief Dietary Questionnaire for Use in Clinical Practice: Mini-EAT™).

Dr. Kunzová se k práci na této studii dostala během své stáže v Mayo Clinic v roce 2018. „Pod vedením profesora Lopeze jsme si dali za cíl vytvořit validovaný dotazník pro rychlé hodnocení výživy v klinické praxi,“ popsala Dr. Kunzová. Zdravá výživa je jedním z pilířů léčby a prevence kardiovaskulárních onemocnění. V současné době se pro hodnocení výživy na Mayo Clinic používá jako zlatý standard tzv. VioScreenᵀᴹ, což je složitý a časově náročný dotazník, který umožňuje detailně vyhodnotit, do jaké míry stravovací návyky pacienta odpovídají odborným doporučením.

Ve spolupráci s nutričními terapeuty a dalšími kolegy byl navržen 19-ti položkový dotazník. Ve studii s více než 600 účastníky byl tento dotazník následně porovnán s dotazníkem VioScreenᵀᴹ. „Ačkoli to zní jednoduše, bylo poměrně obtížné zahrnout všechny hlavní komponenty výživy a přitom formulovat otázky tak, aby byly pro respondenta srozumitelné,“ dodala Dr. Kunzová. V rámci validační studie byl dotazník dále redukován, tak aby byla zachována jeho dobrá výpovědní hodnota.

Dotazník ve stávající podobě nelze použít celosvětově, byl vytvořen pro americkou populaci, tak aby korespondoval s místními výživovými specifiky, obvyklými vzorci stravování a nabídkou potravin. Tamější doporučení pro zdravou výživu se opírají o tzv. Healthy Eating Index – Index zdravého stravování, který kvantifikuje, do jaké míry jsou stravovací zvyklosti jedince v souladu s doporučeními. „U nás máme definována obecná výživová doporučení, nicméně není k dispozici standardizovaný dotazník, který by to dokázal obsáhnout,“ upřesnila Dr. Kunzová.

V současné době se dokončuje rukopis odborného článku, který podrobně popisuje validační studii dotazníku Mini-EAT™ – nástroje k rychlému vyhodnocení stravovacích návyků, který by mohl pomoci v běžném ambulantním provozu např. u pacientů s kardiovaskulárním onemocněním jednoduše určit, do jaké míry je indikovaná konzultace nutričního terapeuta.

sark_kunzovaDudley_award