Tři ocenění pro mladé výzkumníky z týmu Stroke

Mezinárodní vědecké ocenění Danubius Young Scientist Award, prestižní Hennerova cena a stipendium za vynikající výsledky vlastního bádání. Tři výzkumníci Cerebrovaskulárního výzkumného programu Mezinárodního centra klinického výzkumu FN u sv. Anny v Brně obdrželi ocenění za svou práci pod vedením prof. Roberta Mikulíka. Petra Šedová, Ondřej Volný a Sandra Thalerová se zabývají výzkumem cévních mozkových příhod – každý ze zcela jiného pohledu.

V malém seriálu si je představíme prostřednictvím jejich medailonků.

Dr. Petra Šedová přináší přesné informace o cévní mozkové příhodě v České republice, které využívá Ministerstvo zdravotnictví nebo zdravotní pojišťovny k plánování či zlepšení zdravotní péče.

 

Dr. Petra Šedová převzala 11. Listopadu 2021 ocenění Danubius Young Scientist Award za svoji vynikající práci v oblasti neuroepidemiologie. Ocenění získá jen jeden výzkumný pracovník v zemi a soutěží mezi sebou různé vědecké obory. Hodnotí se dopad výzkumu na země podunajského regionu. (Cenu uděluje Rakouské spolkové ministerstvo pro vzdělávání, vědu a výzkum (BMBFW) a Ústav pro Dunajské oblasti a střední Evropa (IDM). Cerebrovaskulární výzkumný tým se pyšní již druhým výzkumníkem, který toto ocenění kdy získal (v r. 2016 jej obdržel i MUDr. Ondřej Volný). Dr. Šedová má na svém kontě i další ceny, v roce 2018 získala pamětní grant Martiny Roesselové (udělovaný Ústavem organické chemie a biochemie) podporující ženy-vědkyně, které pečují o předškolní děti a zároveň rozvíjí vědeckou kariéru.

Co pro Vás znamená ocenění Danubius Young Scientist Award?

Je to pro mě velká pocta, kterou přijímám s pokorou, a ocenění nejen mé práce, ale celého Cerebrovaskulárního týmu a také mých dvou mentorů – profesora Browna a profesora Mikulíka, kteří mě velmi podporují. Během své dosavadní výzkumné práce se mi narodily tři děti a vzájemná spolupráce nebyla nikdy přerušena, byla perfektní a velmi efektivní. Zároveň je ocenění povzbuzením pro další výzkum a potvrzení, že naše práce má klinický a praktický dopad i na širší  zahraniční publikum.

Jaké oblasti se ve své vědecké práci věnujete?

Zabývám se epidemiologií cévních mozkových příhod. Naše skupina s pomocí dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR popsala incidenci (poměr nových případů vzhledem k celé populaci, pozn. red.) cévní mozkové příhody a mortalitní trendy v posledních letech, což odráží i kvalitu lékařské péče. Také jsme v rámci komunitní studie Brno popsali incidenci cévní mozkové příhody v Brně a rizikové faktory. Další projekt jsme realizovali v rámci pandemie Covid-19, kdy jsme zkoumali pokles počtu hospitalizovaných pacientů s cévní mozkovou příhodou i počet mechanických trombektomií. Na posledním projektu spolupracujeme s Kanceláří zdravotního pojištění Ministerstva zdravotnictví. S pomocí dat ze zdravotních pojišťoven sledujeme, jak se liší léčba pomocí mechanické trombektomie mezi jednotlivými českými centry. Hledáme rozdíly a také se snažíme odhalit jejich příčiny. Výsledky pak pomohou zkvalitnit léčbu cévních mozkových příhod v ČR.

Jak jste se k výzkumu cévní mozkové příhody dostala?

Během studií Lékařské fakulty jsem se věnovala kardiologii a strávila 3 měsíce na prestižní Mayo Clinic v USA. Po promoci jsem nastoupila jako doktorandka k prof. Mikulíkovi na studium cévní neurologie. Ten mě vyslal na roční výzkumnou stáž za prof. Brownem opět na Mayo Clinic. Od roku 2013 působím na této zahraniční klinice jako výzkumná spolupracovnice u prof. Browna. V roce 2017 jsem dokončila doktorát pod vedením prof. Mikulíka a nyní se kromě vlastního výzkumu věnuji vedení neuroepidemiologické skupiny v rámci Cerebrovaskulárního programu Mezinárodního centra klinického výzkumu a podílím se na mentorování studentů i doktorandů. Jako lékařka působím na Interní hematologické a onkologické klinice ve FN Brno.

Petra_Sedova