,

Startuje nábor do nové studie Kardiovize

Děkujeme za ohromný zájem, v současné chvíli je již studie zaplněna.

Chcete zabránit rozvoji cukrovky? Nejste spokojeni se svou váhou? Necítíte se ve svém těle dobře? Tyto tři otázky jsou součástí kampaně pro nábor do nového projektu podpory správného životního stylu, který odstartuje už o prázdninách v brněnském Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC).

Pilotní výzkumný projekt bude realizován výzkumným týmem Kardiovize, kde se vědci soustředí právě na choroby spojené s nesprávnými životními návyky. „Nejprve vyhodnotíme současný stav jedince, například pohybovou aktivitu, zdravotní anamnézu či stravovací návyky a na základě těchto informací stanovíme riziko rozvoje diabetu 2. typu,“ popsal vedoucí výzkumného týmu Juan Pablo Gonzalez Rivas. Pak bude následovat konzultace s lékařem, nutričním poradcem a trenérem za účelem sestavení tříměsíčního individuálního plánu. Jeho cílem bude motivovat pacienta ke snížení váhy, a s ní souvisejícími zlepšeními hladiny glukózy, lipidů a krevního tlaku – zkrátka zlepšit jeho zdraví a kvalitu života.

Do studie se může zapojit každý ve věku od 25 do 75 let, který má hodnotu body mass indexu (BMI) v rozmezí 25 kg/m2 až 40 kg/m2. Stanovení přibližného BMI je jednoduché, stačí pouze kalkulačka. Jde o podíl hmotnosti a výšky v metrech na druhou. Pilotní projekt poběží celkem šest měsíců, po lékařském vyšetření a vyšetření u nutričního terapeuta zahájí vybraní jedinci program změny životního stylu pod vedením specializovaného kouče. Během studie budou provedeny také krevní odběry, které budou zjišťovat hodnoty krevních tuků a cukrů.

„Je to pro nás opravdu výzva, a pokud se to podaří v lokálním měřítku, rádi bychom rozšířili tento program pro celou českou populaci. Chceme pomoci co co nejvíce lidem,“ dodal Gonzalez Rivas.

PODROBNÉ INFORMACE
Koho hledáme: osoby ve věkové skupině 25–75 let, jejichž hodnota body mass indexu (BMI) je v rozmezí 25 kg/m2 až 40 kg/m2 (BMI výpočet: hmotnost/výška v metrech na druhou).

Jak bude projekt probíhat? Projekt bude trvat 6 měsíců, během této doby budou vybraní uchazeči absolvovat lékařské vyšetření a vyšetření u nutričního terapeuta. Po první návštěvě lékaře byste měli zahájit program změny životního stylu pod vedením kouče životního stylu.
Setkání s koučem budou probíhat týdně po dobu tří měsíců a poté každé dva týdny až do dokončení programu. Celkově to bude 16 sezení. Jednotlivá sezení budou trvat vždy jednu hodinu. Při každém sezení obdržíte materiály k diskusi. Doma byste měl/a zaznamenávat množství konzumovaných potravin a nápojů a také druh pohybové aktivity a dobu jejího trvání. Záznamy by měly být vedeny po celou dobu projektu, tj. 6 měsíců.
Během studie budou provedeny krevní odběry, které budou zjišťovat hodnoty Vašich krevních tuků a cukrů, a to při zahájení, po dvou měsících trvání a na konci studie. Pokud budou při vyšetření zjištěny vysoké hodnoty krevního tlaku nebo krevních tuků, lékař Vám kromě doporučení životního stylu během konzultace doporučí vhodnou léčbu.
Kvůli aktuální situaci, která je ovlivněná pandemií COVID-19, je možné rozhovor s koučem absolvovat, jak osobně, tak i online.

Pro koho není projekt vhodný: pokud trpíte (nebo jste trpěli) některým z uvedených onemocnění, účast v programu pro Vás bohužel není možná: prokázaná cukrovka, onkologická onemocnění, ischemická choroba srdeční, mozková mrtvice, angina pectoris, periferní cévní onemocněni, selhaní srdce nebo ledvin, jiné závažné onemocnění ledvin, osteoartróza kolenního, hlezenního nebo kyčelního kloubu, středně těžké až těžké plicní onemocnění, či jiné onemocnění znemožňující provádění fyzické aktivity střední intenzity. Účast v projektu pro Vás také není vhodná, pokud užíváte některé medikace, jako je chemoterapie, léky na ředění krve a léky ovlivňující tělesnou hmotnost (například orlistat, pregabalin, apod.). Dalším vylučovacím kritériem je těhotenství nebo plánování otěhotnění během trvání projektu, nebo pokud je Vám dopředu známo, že se nebudete moci zúčastnit se většiny sezení programu.

Zahájení projektu: červen 2021 (nábor), červenec (zahájení intervence)

Prosím vezměte na vědomí, že jakmile bude kapacita obsazena, nábor do projektu bude ukončen.

Jak se do projektu přihlásit?
Přihlásit se můžete telefonicky na čísle 543 185 592, 603 299 683 (v pracovních dnech, v době mezi 9.00 – 15.00 hod.) či prostřednictvím emailové adresy infokardiovize@fnusa.cz
Děkujeme za ohromný zájem, v současné chvíli je již studie zaplněna.
Případné dotazy rádi zodpovíme. Ze všech přihlášených budou vybráni uchazeči vyhovující kritériím projektu, kteří budou následně osloveni k účasti.

Těšíme se na spolupráci.