Testy povrchů v nemocnici uklidní návštěvníky

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně byla jako jedna ze dvou nemocnic v České republice vybrána pro péči o pacienty s těžkým průběhem nemoci COVID-19. S tím souvisí také celá řada opatření, která musela být v nemocnici realizována. Od uzavření několika vchodů, po speciální režim na jednotlivých odděleních.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu FNUSA přišlo v této době s metodou, která by mohla pomoci při navracení do normálního stavu a k uklidnění budoucích návštěvníků nemocnice. Jde o testování různých povrchů na přítomnost koronaviru. „Z dosavadních informací víme, že koronavirus může na různých površích vydržet různou dobu. Chceme to ověřit v praxi, plánujeme jednorázově otestovat exponovaná místa v nemocnici a zjistit jejich případnou kontaminaci,“ uvedl Giancarlo Forte, vedoucí Centra translační medicíny a náměstek FNUSA-ICRC.

Data získaná z tohoto výzkumu by měly být určující pro další bezpečnostní doporučení. Mezi vybranými povrchy jsou například kliky či tlačítka ve výtazích, tedy místa, jejichž případnou nebezpečnost si člověk ani neuvědomí. „Vzhledem k tomu, jak Česká republika přistoupila k pandemii COVID-19 nepředpokládám, že bychom objevili nějaké zamoření. Nicméně i v tom případě dostaneme jasnou odpověď, která by mohla uklidnit pacienty nemocnice,“ dodal Giancarlo Forte.

 

surface-testssurface-tests-2