Tým CSM získal nový grant

Více než pět milionů korun získá na výzkum nanopeptidů a nanosacharidů tým CSM (Kardiovaskulární systém – mechanobiologie). Jako jeden z partnerů se zapojil do projektu PEPSA-MATE (Nanopeptidy a nanosacharidy pro pokročilé a udržitelné materiály). Koordinátorem je římská univerzita Tor Vergata, partnery pak další instituce z Německa, Itálie, Španělska, Austrálie či Kuby.

Cílem PEPSA-MATE je přeměnit biopolymery na udržitelné produkty s využitím inovativních technologií. Výsledkem bude alternativní biomateriál k běžným, nedegradovatelným syntetickým polymerům a anorganickým materiálům. Zkoumány budou tři oblasti výzkumu; jednak fytoglykogenové nanočástice pro výrobu bioadheziv, bioplastů a nosičů léčiv, dále ultrazvuková výroba biofunkčních nanopeptidů a také nanostrukturované sacharidové mikročástice jako univerzální platforma pro vývoj širokého spektra terapeutických molekul. PEPSA-MATE zahrnuje interdisciplinární výzkum v oblasti nanomateriálů, polysacharidů a peptidů, buněčné biologie, biofyziky a výpočtového modelování.

Z hlediska mezinárodního dopadu umožní PEPSA-MATE dlouhodobou spolupráci mezi výzkumnými týmy nejen v evropských zemích (Itálie, Česká republika, Německo a Španělsko), ale také ve čtyřech zemích mimo EU (Austrálie, Brazílie, Kuba a Jihoafrická republika).

Grant je plánován na období 2019 – 2022.

Nanopeptidy a nanosacharidy