Vyjádření vedoucího FNUSA-ICRC

Gorazd Stokin - FNUSA-ICRC

Vážení kolegové,

tento týden se v médiích objevilo několik článků týkajících se Mezinárodního centra klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) při Fakultní nemocnici u Svaté Anny (FNUSA). Mohu vás ujistit, že FNUSA-ICRC se žádným způsobem na jejich vzniku nepodílela.

V posledních letech jsme společně usilovně pracovali na vybudování dobrých vztahů a získání dobré reputace. Spolupracujeme v mnohých oblastech a našim společným cílem je spokojenost pacientů. Nechtěl bych, aby tato vzájemná důvěra vzala za své kvůli několika článkům.

Co se týče návštěvy ministra zdravotnictví – navštívil jsem ho 28. května a informoval ho o nejnovějších úspěších FNUSA-ICRC a zdůraznil potřebu jasné finanční strategie po roce 2021, o čemž jsem informoval na business meetingu FNUSA-ICRC již 16. května.

Z mého pohledu obsahují články nešťastné formulace, které by mohly poškodit dobré vztahy mezi FNUSA a FNUSA-ICRC. Rád bych vás všechny ujistil, že FNUSA-ICRC bude i nadále pracovat jako nedílná součást FNUSA.

Vzniklou situaci jsem diskutoval také s panem ředitelem Pavlíkem a shodli jsme se na jednotném stanovisku a společném postupu.
Věřím, že tyto články nijak nepoškodí spolupráci mezi FNUSA a úsekem FNUSA-ICRC do budoucna a že i nadále bude společným úsilím a zájmem přispět k rozvoji pacientské péče.

S úctou

Gorazd B. Stokin, MD, PhD, FAAN
Ředitel FNUSA-ICRC