Vědci zabývající se zdravým stárnutím se sešli v Olomouci

Druhé setkání výzkumníků podílejících se na jedinečném projektu Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH) se uskutečnilo ve dnech 20. – 21. 3. 2019 v Olomouci. Kromě zástupců našeho centra se jej zúčastnili také zástupci partnerů projektu z Univerzity Palackého, Ostravské univerzity, Masarykova onkologického ústavu a Fakultní nemocnice Olomouc.

Setkání zahájila prohlídka Ústavu molekulární a translační medicíny (IMTM), přičemž účastníci měli možnost se blíže seznámit s laboratořemi a výzkumným zázemím instituce. Následovaly prezentace hlavního řešitele projektu Dr. Gorazda B. Stokina a projektové manažerky Aleny Tresové se zaměřením na aktuální aktivity projektu jak v oblasti administrativní, tak odborné. První den akce byl zakončen přednáškou prof. Misa Sabovice z Ljubljana University Medical Centre, a to na téma The Vascular Risk Factors of Dementia with Emphasis on Arterial Wall Rigidity.

Druhý den setkání měl každý ze 4 výzkumných programů projektu (Stárnutí a rakovina, Stárnutí a chronické záněty, Degenerativní procesy ve stáří a Modulace stárnutí) svou separátní sekci, v rámci které byly prezentovány výzkumné aktivity zapojených týmů a byly diskutovány cíle, milníky a plánované výstupy. Velmi přínosné setkání bylo zakončeno odbornými prezentacemi vedoucích jednotlivých programů projektu a závěrečným slovem šéfa našeho centra, Dr. Gorazda B. Stokina, a ředitele IMTM, doc. Mariána Hajdúcha. Další setkání se uskuteční na půdě Ostravské univerzity na přelomu roku 2019/2020  

Projekt ENOCH v hodnotě 700 mil. Kč se zaměřuje na výzkum a léčbu nemocí, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako jsou demence, rakovina nebo choroby srdce.

webové stránky projektu ENOCH

Enoch setkání v Olomouci - Foto 1Enoch setkání v Olomouci - Foto 2Enoch setkání v Olomouci - Foto 3
Enoch setkání v Olomouci - Foto 4