Virtuální Brno Stroke Meeting 2020

Netradičně v online prostředí se konal již sedmý ročník akce Brno Stroke Meeting. Členové Cerebrovaskulárního výzkumného týmu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) se prostřednictvím videokonference setkali se zástupci partnerských organizací a firem, kteří se podílejí na společných výzkumných projektech v oblasti cévních mozkových příhod.

Prezentace výsledků v roce 2020 a také plánů do roku 2021 se zúčastnily více než čtyři desítky účastníků, a to nejen z České republiky, ale také z Polska či Kanady. Po představení sedmi nových členů Cerebrovaskulárního výzkumného týmu FNUSA-ICRC následovala prezentace vedoucího týmu, profesora Roberta Mikulíka. V ní popsal vývoj a využití stávajících infrastruktur v rámci výzkumného programu a zdůraznil jeho plně translační charakter.

Z dalších významných dosažených výsledků v letošním roce uveďme například rozjezd dvou nových projektů – STROCZECH (síť iktových center pro implementaci akademických klinických studií) a IRIS-TEPUS (implementační výzkum ke zlepšení péče o pacienty s mozkovou mrtvici) anebo nově navázané spolupráce, a to nejen v České republice. Do boje s mozkovou mrtvicí se tak zapojí Masarykův onkologický ústav, Národní centrum pro kybernetickou bezpečnost a dánská Aalborgská Univerzita. Díky informacím z tiskové konference projektu Stroke Brno, se rozjela spolupráce také se start-upem Senzoor.

Během videokonference byly prezentovány výzkumné projekty INBIO, MUDr. Aleš Hejčl představil výsledky z oblasti prevence, diagnostiky a léčby cévních mozkových aneuryzmat. Mluvilo se také o plánech do budoucna, které podtrhují význam spolupráce institucí klastru Stroke Brno. Hodně bude záležet také na tom, kolik se podaří získat grantů, pokud by se podařily všechny, Cerebrovaskulární výzkumný tým FNUSA-ICRC by získal více než 50 milionů korun. Držme palce!