Zajímavý článek v časopise Circulation Research

Kolektiv autorů s významným zastoupením kolegů z Centra translační medicíny FNUSA-ICRC publikoval v oficiálním časopise American Heart Association článek s názvem “Víceúrovňová analýza remodelace extraculárního matrixu (ECM, mezibuněčná hmota) v selhávajícím srdci” (Multiscale analysis of ECM remodeling in the failing heart). Časopis Circulation Research se věnuje výzkumu všech aspektů kardiovaskulárního systému a jeho Impact Factor je 14,5.

Studie první autorky Any Rubiny Perestrelo pod vedením Giancarla Forteho vznikla v mezinárodní spolupráci s dalšími subjekty. “Díky spolupráci s Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie v Brně jsme získali vzorky srdeční tkáně od pacientů podstupujících transplantaci srdce,” uvedl Giancarlo Forte. Na unikátní 3D mapě změn, ke kterým dochází v lidském srdci během patologických stavů, spolupracovali autoři s Univerzitou v Portu a výzkumným centrem CEITEC. Výpočetní model pro identifikaci proteinu, který se podílí na remodelaci nemocné ECM, byl vytvořen ve spolupráci s italskými University of Calabria a University Campus Bio Medico v Římě.

Autoři se zabývali doposud málo prozkoumaným patologickým procesem v lidském srdci, který byl podrobněji studován pouze na myších. Jde o změny v extracelulárním matrixu, tedy v lešení mezibuněčné hmoty, které nakonec vedou k selhání celého orgánu. Výsledky této studie, během které vznikla vůbec první 3D mapa změn, ke kterým dochází v lidském srdci během patologických stavů v konečné fázi (např. ischemické a dilatační kardiomyopatie), jsou potenciálně zajímavé pro vědce, kteří se zajímají o studium molekulárních základů srdečních chorob. “Poskytují také množství nových datových souborů pro experimentální kardiology, kteří jsou ochotni navrhnout inovativní způsoby léčby těchto stavů,” upozornil Giancarlo Forte.

Výzkum byl financován z projektu OP VVV CZ.02.1.01 / 0,0 / 0,0 / 15_003 / 0000492 (MAGNET).

Příspěvek naleznete zde:

Popis obrázku:
Reprezentativní mikroskopické obrazy zdravého člověka (CTL) a patologického srdce. DCM: dilatační kardiomyopatie, IHD (ischemická choroba srdeční). Červená barva označuje zdravý sval, který je v patologickém srdci nahrazen kontraktilní fibrotickou tkání (modrá).