Jmenování čtyř náměstků pro vědu

Výkonný ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) Pavel Iványi, MBA, LL.M. jmenoval s platností od 1. ledna letošního roku své čtyři náměstky pro vědu. Jejich úkolem bude zejména zabezpečení vědecké a výzkumné strategie centra a dnes proběhlo předání pověřovacích dekretů.

„Jde o logický krok, já vědeckým pracovníkem nejsem, takže potřebuji někoho, kdo mi bude doporučovat ty správné kroky v oblasti vědy a výzkumu,“ uvedl Pavel Iványi. Kromě společné agendy bude mít každý z náměstků oblasti, na které se bude zaměřovat především. Investice a výzkumné infrastruktury bude mít na starosti Mgr. Vladimír Rotrekl Ph.D., vedoucí týmu Kmenové buňky a modelování chorob. Strategickým projektům se bude věnovat Giancarlo Forte Ph.D., vedoucí týmu Mechanobiologie nemoci. Translaci výzkumu do klinické péče zajistí MUDr. Martin Pešl Ph.D. a oblast spolupráce s externími subjekty pokryje Ing. Pavel Leinveber, vedoucí týmu Biomedicinské inženýrství.

„Jako další aktivitu směřující k posílení role vědy a výzkumu bych chtěl v letošním roce také najít vědeckého ředitele, který by tento tým vedl a měl na starosti veškeré vědecké aktivity našeho centra. Děkuji kolegům, kteří si na sebe kromě své výzkumné činnosti vzali ještě tuto agendu,“ dodal Pavel Iványi.

Na fotografii zleva MUDr. Martin Pešl Ph.D., Ing. Pavel Leinveber a Mgr. Vladimír Rotrekl Ph.D., Giancarlo Forte Ph.D. se bohužel nemohl zúčastnit.