Vysoké hladiny triglyceridů ohrožují kardiovaskulární zdraví

Mgr. Iuliia Pavlovska je doktorandkou na Masarykově univerzitě v Brně a také platnou členkou výzkumného týmu Kardiovize Brno 2030 Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Ve svém výzkumu se zaměřuje na jednotlivé komponenty metabolického syndromu a jejich vliv na kardiovaskulární zdraví.

Svůj poslední článek věnovala důležitosti kontroly hladiny triglyceridů v krvi, která by v organismu neměla mít vyšší hodnotu než 1,7 mmol/l. „Impuls vzešel z tématu mé doktorské práce, která se zabývá právě spojením metabolického syndromu a problému tuhosti tepen,“ popsala Mgr. Pavlovska a dodala: „Při rešerši odborných článků jsem si všimla, že nejméně se jich týká triglyceridů a abdominální obezity, takže jsem se zaměřila právě na ně.“

Pomocí špičkového vybavení, kterým disponují laboratoře výzkumného týmu Kardiovize Brno 2030, byly zanalyzovány vzorky účastníků tohoto unikátního projektu. „Šlo o data z let 2013 – 2016, bez této databáze bych podobný počet pacientů sháněla roky,“ zdůraznila Mgr. Pavlovska. Analýza se týkala zkoumání souvislosti mezi vysokým podílem triglyceridů a tepenné tuhosti pomocí indexu CAVI (Cardio‑ Ankle Vascular Index; používá se pro určení tepenné tuhosti, jde o ukazatel nezávislý na krevním tlaku).

V úzké spolupráci s výzkumníky z Mayo Clinic bylo prokázáno, že vysoká hladina triglyceridů souvisí s časnými stádii kardiovaskulárních chorob. Tato informace spolu s cílenou léčbou hypertriglyceridémie by mohla dále přispět ke snížení počtu kardiovaskulárních onemocnění.

Zdroj: https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-020-01345-0

 

iuliia-pavlovska
.