NONINVASIVE

CARDIAC IMAGING – NCT

doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.

E-mail: vladimir.kincl@fnusa.cz
Tel: +420 543 182 409

Klíčová slova

Nukleární kardiologie, srdeční CT, neinvazivní kardiologie, srdeční zobrazovací metody.

Výzkumné zaměření

 • Perfuze myokardu a ischemická choroba srdeční
 • Srdeční inervace
 • Postižení srdce u extrakardiálních onemocnění

Hlavní cíle

 • Vývoj nových zobrazovacích protokolů za použití nižší podávané aktivity radiofarmak
 • Srdeční inervační studie u pacientů s arytmií
 • Pozdní srdeční poškození u pacientů s rakovinou v dětství
 • Srdeční poškození u nosiček genu Duchennovy dystrofie
 • Srdeční funkce u pacientů s Parkinsonovou chorobou
 • Srdeční zobrazovací data pro strojové učení

Technologické vybavení

 • srdeční SPECT kamera GE Discovery NM 530c – SPECT camera vybavená polovodičovými CZT detektory
 • Philips iCT – CT skener na Klinice zobrazovacích metod