NONINVASIVE

CARDIAC IMAGING – NCT

doc. MUDr. Vladimír Kincl, Ph.D.

Zaměření výzkumu
Pracoviště týmu NCI-NCT je vybaveno jednou ze dvou kadmium-zinek-telluridových SPECT kamer v ČR. NCT se zaměřuje na nové zobrazovací protokoly s použitím CZT technologie v nukleární kardiologii. Naše skupiny úspěšně testovala a publikovala použitelnost protokolu s nízkou dávkou thallia 201. Rovněž spolupracujeme na dalších projektech s výzkumným týmem NCI-CMR.

Cíle výzkumu

 • Vývoj a testování nových protokolů v nukleární kardiologii.
 • Zlepšování protokolů pro diagnostiku a kvantifikaci srdeční ischemie.
 • Kvalitnější stratifikace rizika u pacientů se srdečním selháním.
 • Výzkum subklinického postižení srdeční funkce u nosiček genu Duchennovy dystrofie.
 • Postižení kardiovaskulárního systému u Parkinsonovy nemoci.

Vybrané publikace

 • KAMÍNEK, M., METELKOVA, I., BUDIKOVA, M., KORANDA, P., HENZLOVA, L., HAVEL, M., SOVOVA, E., KINCL, V. Diagnosis of high-risk patients with multivessel coronary artery disease by combined cardiac gated SPET imaging and coronary calcium score. Hellenic Journal of Nuclear Medicine. 2015; 18(1), 31-34.
 • KINCL, V., MÁCHAL, J., DROZDOVÁ, A., PANOVSKÝ, R., VAŠKŮ, A. The Relation between eNOS -786 C/T, 4 a/b, MMP-13 rs640198 G/T, Eotaxin 426 C/T, -384 A/G, and 67 G/A Polymorphisms and Long-Term Outcome in Patients with Coronary Artery Disease. Disease Markers. 2015; 2015(2015), 232048.
 • KINCL, V., FEITOVÁ, V., PANOVSKÝ, R., ŠTĚPÁNOVÁ, R. Assessment of the severity of acute pulmonary embolism using CT pulmonary angiography parameters. Biomedical papers. 2015; 159(2), 259-265.
 • KINCL, V., KAMÍNEK, M., VAŠINA, J., PANOVSKÝ, R., HAVEL, M. Feasibility of ultra low-dose thallium stress-redistribution protocol including prone imaging in obese patients using CZT camera. International Journal of Cardiovascular Imaging. 2016; 32(9), 1463-1469.
 • Bednárová V, Kincl V, Kamínek M, Vašina J, Panovský R, Máchal J. The prognostic value of ultra low-dose thallium myocardial perfusion protocol using CZT SPECT The International Journal of Cardiovascular Imaging, 35(6), 1163-1167

Ostatní vybrané výsledky

 • Výzkumná skupina NCI-NCT publikovala použitelnost protokolu s nízkou aplikovanou aktivitou radiofarmaka, použitá aktivita thallia 201 0.5 MBq/kg je nejnižší dosud publikovaná. Dále byla ověřena prognostická hodnota tohoto protokolu a validita měření srdečních objemů a ejekční frakce ve srovnání s magnetickou resonancí.