Workshop Animálního centra a Preclinical Phenotyping Facility v Brně

EU RIAR CZ INTERREG logo

Animální centrum FNUSA-ICRC a Preclinical Phenotyping Facility VBCF uspořádaly 7.–9. března v Brně seminář o kognitivním a behaviorálním screeningu hlodavců a o tom, jak aplikovat koncept 3R. Pozváno bylo dvacet jedna řečníků a okolo 30 účastníků se registrovalo. Akce byla rozdělena do čtyř sekcí: koncept 3R a welfare zvířat v behaviorálním výzkumu, neurovědy, metabolismus myší a vybavení/technologie pro fenotypování hlodavců. Účastníci měli možnost dozvědět se více o nejnovějších poznatcích z výzkumu in vivo na hlodavcích, zúčastnit se konstruktivních diskuzí s odborníky a také vzájemně sdílet zkušenosti, navazovat nové spolupráce a seznámit se s nejnovějším zařízením na trhu pro měření chování u hlodavců. Workshop byl součástí aktivit v rámci projektu RIAT-CZ (č. ATCZ40) podpořeného programem Interreg V-A Rakousko – Česká republika.
Více informací o otevřeném přístupu k pilotním projektům naleznete v projektu RIAT-CZ na adrese.

Animal Center of FNUSA-ICRC and Preclinical Phenotyping
AC FNUSA-ICRC Workshop Foto