Týmy FNUSA-ICRC se podílejí na vzniku nové technologie vyvíjené Aerospace divizí společnosti Honeywell

Cílem projektu je vývoj technologie pro sledování a vyhodnocování stavu bdělosti pilota použitelné v letectví. Již několik let se tomuto tématu věnuje výzkumný tým v brněnské pobočce firmy Honeywell, který jej řeší v rámci svého příspěvku k evropské iniciativě Clean Sky II. Technologie by měla v budoucnu zvýšit bezpečnost letů a případně umožnit nové způsoby organizace letecké dopravy. Na projektu se svými znalostmi a vybavením podílí také výzkumný tým Spánková medicína a inženýři z týmu Biomedicínské inženýrství. První část jedinečného projektu, v jehož rámci budou sbírána data od dobrovolníků především z řad profesionálních i zájmových pilotů, proběhla na začátku února.

Tým Spánková medicína sleduje na dobrovolnících různé fyziologické funkce pomocí přístroje Grael a získané údaje ukládá do databáze. Standardně se jedná o vybavení využívané k polysomnografii, což je mnohoparametrové vyšetření prováděné ve spánkové laboratoři sloužící k diagnostice poruch spánku. Jedinečnost výzkumu spočívá ve faktu, že toto měření probíhá za speciálních podmínek ve speciálním testovacím kokpitu Airbusu A320, který se nachází v prostorách společnosti Honeywell. Zmíněné zařízení slouží k vývoji a ověřování nových technologií, které by mohly v budoucnu sledovat úroveň bdělosti pilotů během letu. Výzkumné sestry a biomedicínský inženýr FNUSA-ICRC zajišťují přípravu pilotů před vyšetřením, správné nastavení  a umístění všech příslušných snímačů a po usazení dobrovolníka do testovacího kokpitu veškeré parametry ve spolupráci s lékařem vyhodnocují a poskytují zaměstnancům společnosti Honeywell informace o tom, kdy dobrovolník usíná a jaké změny fyziologických funkcí usínání předchází, tak aby mohl být nový systém určený k rozpoznání bdělosti a spánku v kokpitu spolehlivě ověřen.

FNUSA-ICRC spolupráce s Honeywellem - foto 1FNUSA-ICRC spolupráce s Honeywellem - foto 2FNUSA-ICRC spolupráce s Honeywellem - foto 3

FNUSA-ICRC spolupráce s Honeywellem - foto 4