Zahajovací schůzka sedmisetmilionového grantu se uskutečnila ve FNUSA-ICRC

V prostorách našeho centra se uskutečnila zahajovací schůzka jedinečného projektu Molekulární, buněčný a klinický přístup ke zdravému stárnutí (ENOCH). Účastníci diskutovali o klíčových aktivitách projektu v hodnotě 700 mil. Kč, který se zaměří na nalezení léčby nemocí, které nejvíce ovlivňují stárnutí, jako jsou demence, rakovina nebo choroby srdce. Projednány byly administrativní záležitosti, jako jsou rozpočet, milníky či harmonogram, zejména však byl kladen důraz na diskuzi odborné části projektu. Prezentovány byly výzkumné aktivity jednotlivých institucí a jednalo se o dílčích výzkumných záměrech. Uskutečnila se diskuze jednotlivých vedoucích záměrů tak, aby byly řádně a transparentně nastaveny aktivity a výstupy projektu. Do Brna dorazili zástupci všech pěti špičkových moravských center zaměřených na translační medicínu, která se na projektu podílejí. Je do něj zapojených více než 220 výzkumníků z FNUSA-ICRC, Ústavu molekulární a translační medicíny Univerzity Palackého v Olomouci, Regionálního centra aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu, Neurologické kliniky Lékařské fakulty Fakultní nemocnice Olomouc a z Blood Cancer Research Group při Ostravské univerzitě. Sjednocení pěti nejlepších moravských výzkumných center představuje milník v regionální spolupráci. Ambicí projektu není nesmrtelný život, ale zdravé stárnutí v co nejmenší míře zatížené nemocemi.