,

Mezinárodní hodnocení FNUSA-ICRC: vysoká kvalita výzkumu, bohatá mezinárodní spolupráce a transparentnost centra

V druhém říjnovém týdnu se v prostorách Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny Brně (FNUSA-ICRC) konalo již páté společné setkání jeho Dozorčí rady a Mezinárodního vědeckého poradního sboru, jehož cílem bylo zhodnotit aktivity vědeckých a administrativních týmů FNUSA-ICRC.

Pravidelný hodnoticí panel je svým formátem v České republice unikátní. Členové obou rad reprezentují vysoký mezinárodní standard medicínského výzkumu a jejich názory a doporučení jsou velice cenné a napomáhají rozvoji centra. Mezinárodní hodnotitelé letos ocenili vysokou úroveň akce jak po stránce obsahové, tak organizační a shodovali se, že kvalita výzkumu ve FNUSA-ICRC neustále roste a centrum se posouvá vpřed.

Mnoho z účastníků jednání letošní pokrok centra hodnotilo jako doposud nejvýraznější. Oceňovali například:

  • vysokou a nadále rostoucí kvalitu výzkumu a jeho rozsáhlé portfolio, vysokou úroveň a široký záběr našich výzkumných týmů v základním i klinickém výzkumu
  • vznikají projekty s obrovským potenciálem pomáhat pacientům, jako například registr kvality iktové péče RES-Q vznikající pod vedením docenta Roberta Mikulíka, vedoucím Cerebrovaskulárního výzkumného týmu
  • viditelné zlepšení regionální spolupráce s dalšími výzkumnými centry, jako je například CEITEC
  • nárůst mezinárodních výzkumných spoluprací výzkumných týmů, zvýšení mezinárodního profilu a počtu kvalitních publikací s vysokým impakt faktorem
  • výbornou organizaci, schopné vedení a představitele centra, kterým se daří převádět vizi do klinické praxe

 

Společné setkání obou rad hodnotitelé označují za vysoce přínosné, jelikož prokazuje transparentnost centra a přináší výzkumným týmům zpětnou vazbu zvenčí.

Přinášíme vybrané názory a doporučení hodnotitelů.

„Pro mne jako ředitele fakultní nemocnice, pod kterou FNUSA-ICRC patří, a která je nositelem všech výzkumných aktivit a grantových prostředků, je velmi důležité mít zpětnou vazbu od nezávislých odborníků, zda výzkum a veškeré činnosti, které vyvíjíme, jdou správným směrem a budou přínosem pro vědu a zdravotnictví, nejen u nás.“

Martin Pavlík

Ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a předseda Dozorčí rady FNUSA-ICRC

„Je mým nesmírným potěšením sdílet s vámi hodnocení členů Mezinárodní vědecké a poradní rady a Dozorčí rady FNUSA-ICRC, kteří se jednohlasně shodli na tom, že výkony našeho centra velice předčily jejich očekávání, a to nejen v oblasti výzkumu.“

Gorazd Bernard Stokin

Ředitel FNUSA-ICRC

„Pokrok je nepřetržitý a plynulý, výzkumné týmy sílí a jejich reporty jsou více konstruktivní a detailnější než v minulosti. Ve FNUSA-ICRC funguje vývoj vědeckých strategií, publikování i mezinárodní spolupráce.“

Robert Will

Profesor klinické neurologie z Edinburské univerzity

„Zlepšení jsou tento rok největší, jaká kdy byla, a to i co se hodnoticího systému týče. Oceňuji rapidní zlepšení regionální spolupráce a vznik projektů, které mají potenciál zachraňovat pacienty po celém světě. Základní výzkum je ve FNUSA-ICRC velice silný, začlenil bych více neurologie, aby byl posílen i výzkum klinický. Mezinárodní spolupráce je zásadní, stejně tak však schopnost udržet šikovné vědce v Brně.“

Brett Kissela

Vedoucí Katedry neurologie a rehabilitační medicíny Univerzity v Cincinnati

„Progres hodnotím velmi pozitivně. Od minulého roku se zlepšily mezinárodní spolupráce výzkumných týmů, více lidí nyní zná FNUSA-ICRC a Brno. Z globálního hlediska vzrostl mezinárodní profil Brna. Do budoucna je nutné se zaměřit na otázku: co bude po 2020? Je to otázka, kterou je nutné řešit hlavně na úrovni národní politiky, ale jelikož z ní vyvstává mnoho nejistot, doporučoval bych se na ni zaměřit.“

Kenneth Moya

Výzkumník College de France

„Vidím obrovský pokrok, výzkumné týmy i vedení centra přesně vědí, co chtějí. Oproti minulosti se zvýšila kvalita výzkumu, zlepšily se vědecké články a publikace a ukotvení výzkumu. Oceňuji silné vedení, které bojuje za vize centra, Dr. Stokinovi (šéfovi FNUSA-ICRC) se daří centrum formovat.“

Gustavo Sevlever

Předseda oddělení Neuropatologie a molekulární biologie na neurologickém institutu FLENI v Buenos Aires

„Kvalita byla skvělá. Rozpracované věci do sebe postupně zapadají. Oceňuji portfolio výzkumných skupin a snahu zaujmout vědce z celého světa a nalákat je do Brna.

Peter Nestor

Profesor neurologie na australském Queensland Brain Institute

„FNUSA-ICRC je jedinečné, nejproduktivnější a nejvýkonnější centrum na našem území. Rovněž systém hodnocení externími evaluátory je v České republice unikátní.“

Martin Jan Stránský

Docent klinické neurologie na Yale School of Medicine

„Věda a prezentace týmů jsou na vysoké úrovni, stejně tak budova a pracovní prostředí. Neustále je potřeba lákat mladé vědce, kteří jsou liberální a chtějí zkoušet nové věci, to každé organizaci pomáhá růst, stejně tak doporučuji více spolupracovat s univerzitami. Co se týče mezinárodní spolupráce, Asie je v současnosti progresivní region – nové zařízení, univerzity, bohaté financování vědy, to pomáhá jejímu rapidnímu růstu.“

Laurent Rénia

Výkonný ředitel výzkumného centra Singapore Immunology Network

„Vědci a jejich výzkum jsou kvalitní, rovněž jejich podpora a navazování mezinárodních spoluprací. Týmy bych obohatil o inženýry, jelikož role technologií neustále roste a je nutné dbát na multidisciplinární přístup.“

Tatsuya Shimizu

Ředitel Ústavu pokročilého biomedicínského inženýrství a vědy na Tokijské ženské lékařské univerzitě

„Mít možnost slyšet externí hodnocení je velmi přínosné. Vědci jsou vynikající, kvalita jejich výzkumu excelentní.“

Alice Zemljic-Harpf

Původem rakouská vědkyně působící na Kalifornské univerzitě

„Oproti minulému roku nastaly opět výrazné změny k lepšímu. Zvýšilo se množství a kvalita publikací, roste úroveň výzkumných týmů a funguje dynamika mezi personálem instituce.“

Robert Zorec

Profesor na Lékařské fakultě Univerzity v Lublani