#ZenyVeVede: Úspěšné navzdory pandemii

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě, který každoročně připadá na 11. února, si letos klade za cíl oslavit úspěchy vědkyň v roce 2020. Tento mezinárodní den byl vyhlášen Valným shromážděním OSN na sklonku roku 2015. Má připomenout zásadní úlohu žen a dívek ve vědě a podpořit jejich zapojení do výzkumu. O tom, že ženy nehrají na vědeckém poli „druhé housle“, svědčí i jejich zastoupení v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Z celkového počtu zaměstnanců ve výzkumu a vývoji představují přibližně 57 procent.

Rádi bychom představili alespoň několik našich kolegyň a jejich práci.

MUDr. Lucia Masárová je lékařkou na I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Vědě se úspěšně věnuje ve FNUSA-ICRC ve výzkumném týmu Kardiovaskulární magnetická rezonance a právě tato problematika je také tématem jejího PhD. studia na LF MU. V loňském roce dokázala svou práci, zabývající se využitím pokročilých zobrazovacích metod srdce u pacientek, které jsou nosičkami genu Duchennovy muskulární dystrofie, publikovat v prestižním časopise Journal of the American College of Cardiology. Také s ní obsadila třetí místo v Soutěži mladých kardiologů České kardiologické společnosti. Gratulujeme!

 

Mgr. Iuliia Pavlovska je PhD studentka Masarykovy univerzity a své studium kombinuje s práci v týmu Kardiovize. V červenci loňského roku ji vyšel první odborný článek zaměřený na triglyceridy v souvislosti s kardiovaskulárním zdravím („Associations between high triglycerides and arterial stiffness in a population-based sample: Kardiovize Brno 2030 study“) a v současné době čeká na publikaci dalšího zaměřeného na vztahy mezi novými modely diagnostiky a stratifikaci nadměrné tělesné hmotnosti a změn metabolismu glukózy. Společně s kolegy se pak intenzivně věnuje přizpůsobovaní programů prevence cukrovky II. typu specifikům české populace. Letos se plánuje přistoupit k jeho implementaci, a tím přispět k šíření povědomí o rizicích cukrovky, prediabetu, a ke zvýšení zdravotní gramotnosti populace. Držíme palce!

Mgr. Marcela Hortová Kohoutková, Ph.D. je členkou výzkumného týmu Buněčné a molekulární imunoregulace (CMI) z Centra translační medicíny (CTM). V loňském roce se podílela na přípravě šesti odborných publikací, z nichž u tří je první autorkou. Zabývá se molekulárními mechanismy, které regulují metabolický profil imunitních buněk a tím i jejich správnou funkci. Imunometabolický profil je např. zapojen do procesů pohlcení patogenu a jeho následné likvidace. Dokonce hraje důležitou roli při některých život ohrožující stavech – jako je např. septický šok, kde dochází ke změnám imunometabolického profilu spojeného se zhoršením funkce imunitních buněk. Možnosti modulace imunometabolismu se proto jeví jako slibný nástroj, který by mohl urychlit zotavení pacienta se zhoršenou odpovědí imunitního systému a účinně obnovit tyto klíčové funkce.