Použití magnetické rezonance srdce u pacientů s Duchennovou chorobou

Duchennova svalová dystrofie (DMD) je vrozené onemocnění způsobené mutací genu kódujícího protein dystrofin. Jde o smrtelné, zatím neléčitelné onemocnění, které se vyskytuje u chlapců. DMD se projevuje hlavně poškozením kosterního svalstva, ale také srdeční dysfunkcí. Posouzení časných fází srdečního postižení pomocí echokardiografie je u těchto pacientů velmi důležité, nicméně často velmi obtížné. Vědci z Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) si proto dali za cíl vyzkoušet použití srdeční magnetické rezonance.

Výsledky jejich studie „Kvantitativní hodnocení podélné funkce levé komory a deformace myokardue u Duchennovy svalové dystrofie“ (Quantitative assessment of left ventricular longitudinal function and myocardial deformation in Duchenne muscular dystrophy patients) byly publikovány na serveru lékařského časopisu Orphanet Journal of Rare Diseases (Impac Factor 3,52).

Výzkumu se zúčastnilo 51 pacientů s Duchenneovou svalovou dystrofií a k tomu bylo provedeno 18 kontrolních pozorování. Cílem studie bylo použít srdeční magnetickou rezonanci (CMR) k analýze strainů (deformace myokardu v rámci srdečního cyklu) a pohybu mitrálního anulu (MAPSE) při detekci časné poruchy vývoje levé srdeční komory.

Tyto metody se pro sledování raných fází srdečního postižení u pacientů s DMD osvědčily. „Výsledky srdeční magnetické rezonance ukázaly, že sledovaní pacienti měli sníženou systolickou funkci levé komory srdeční měřenou pomocí MAPSE,“ uvedl doc. MUDr. Roman Panovský Ph.D., LF MU, vedoucí výzkumného týmu Kardiovaskulární magnetická rezonance FNUSA-ICRC a dodal: „A to dokonce i v případě, že ejekční frakce byla zcela v normálu.“