Další užitné vzory úspěšně zapsány

Úřad průmyslového vlastnictví zapsal do databáze užitných vzorů tři nové, které vznikly v Mezinárodním centru klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC). Dva z nich vyvinuli výzkumníci výzkumného týmu Intervenční srdeční elektrofyziologie pod vedením MUDr. Zdeňka Stárka, Ph.D., jeden si připsal tým Zánětlivá onemocnění pod vedením Mgr. Lukáše Kubaly, Ph.D. „Jedná se o výsledek spolupráce mezi výzkumnými týmy, transferem technologií a patentovými zástupci,“ zdůraznil Roman Polák z oddělení Transferu technologií FNUSA-ICRC. „Jsou to první tři vlaštovky, v současné době očekáváme další zapsané užitné vzory, aktuálně spolupracujeme s výzkumníky na ochraně patentových řešení. A samozřejmě budeme aktivně pomáhat také s jejich komercionalizací.“

První z užitných vzorů se nazývá „Kit pro stanovení specifického ovlivnění izoforem adenylátcykláz (AC)“. V současné době existuje velké množství dostupných léčiv, zejména antihistaminik či antiastmatik, které prostřednictvím receptorů modulují aktivitu AC. Je však popsáno více než 750 subtypů těchto receptorů a jejich specifická modulace je velmi problematická. Do dnešní doby bylo identifikováno pouze deset různých izoforem AC, které mohou být různě regulovány a výzkumy nových modulátorů naznačují, že se AC mohou stát přímým terapeutickým cílem léčiv nové generace. Doposud však neexistovala komerčně dostupná technologie umožňující testování selektivní modulace aktivity AC citlivých na neselektivní aktivátor forskolin. Tyto nevýhody a nedostatky odstraňuje právě kit, jehož technické řešení je předmětem užitného vzoru.

Další dva užitné vzory s názvy „Vysokonapěťový střídavý zdroj pro účely elektroporace“ a „Elektroporační generátor na ablaci srdečních tkání“, který byl podán společně s Vysokým učením technickým v Brně, se zabývají problematikou katetrové ablace srdečních arytmií. Užitné vzory se týkají elektroporace, tento zdroj energie je v mnohém lepší, než stávající technologie s ohledem na bezpečnost a trvalé udržení normálního srdečního rytmu.

Dva z výše zmíněných užitných vzorů byly vypracovány v programu TA ČR Gama: Podpora ověřování a komercializace výsledků výzkumu a vývoje ve FNUSA v Brně, číslo projektu: TG02010048.

 

Osvědčení o zápisu užitného vzoru – FNUSA-ICRC