Dozorový audit potvrdil plnění norem a řízení procesů

Dne 22. 7. 2019 proběhl na Klinicko-farmakologické jednotce (CPU) Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Krevní bance externí dozorový audit na systémy jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2016. V průběhu dozorového auditu nebyla zjištěna žádná pochybení, která by vyžadovala odebrání certifikátů, a v závěrečném zhodnocení bylo doporučeno ponechání všech certifikátů k výše uvedeným systémům kvality.

Tento certifikát potvrzuje splnění norem týkajících se řízení procesů, dokumentace a organizace podniku. „Systém kvality je nezbytnou součástí fungování CPU pro zajištění nejvyššího standardu při testování nových léčiv na pacientech či dobrovolnících,“ dodal MVDr. Ing. Václav Trojan Ph.D., vedoucí Klinicko-farmakologické jednotky„Je to další krok k tomu, aby naše jednotka mohla kvalitně ověřovat základní poznatky z výzkumu nejen lékařského konopí, které právě připravujeme, ale také ostatních léčiv.“

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2016 CPU FNUSA-ICRC