Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) je vědecko-výzkumné centrum, které se zaměřuje na translační výzkum.

Mezinárodní centrum klinického výzkumu (FNUSA-ICRC) bylo založeno v roce 2011 jako nedílná součást Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) a je jedinou infrastrukturou lékařského výzkumu financovanou z prostředků EU v České republice. Bylo založeno jako unikátní výzkumná infrastruktura v rámci FNUSA s cílem testovat a převádět klinické poznatky do základního výzkumu a základní výzkum do klinické praxe. FNUSA-ICRC má autonomii v oblasti výzkumu, řízení a financování s cílem integrovat mezinárodní multidisciplinární výzkum se vzděláváním a školením prostřednictvím intenzivní mezinárodní výměny myšlenek a pracovníků ve prospěch pacientů, a to nejen ve FNUSA.

Strategické partnerství s Mayo Clinic hraje významnou roli v úspěšném založení našeho výzkumného ústavu. Implementace hesla Mayo Clinic „tři štíty“ symbolizujícího integraci výzkumu, klinické praxe a lékařského vzdělávání do přístupu zaměřeného na pacienta je pro ústav klíčová. Za 10 let od svého založení FNUSA-ICRC vybudoval výzkumnou infrastrukturu, mezinárodně konkurenceschopné výzkumné portfolio, zavedl řízení řízené dozorčí radou a zahájil hodnocení výzkumných týmů Mezinárodním vědeckým poradním sborem (ISAB).

Vytvořili jsme sítě spolupráce s akademickou a průmyslovou sférou a patentovali jsme naše první objevy. FNUSA-ICRC se stala centrem excelence v oblasti klinického, translačního a preklinického výzkumu a v současné době se pyšní tím, že zaměstnává více než 480 lidí (290 FTE) z 30 zemí.

ISAB je složen z mezinárodně uznávaných odborníků v oblasti lékařských věd. Úkolem ISAB je poskytovat poradenství a doporučení vedení FNUSA-ICRC v otázkách dlouhodobé strategie, aby FNUSA-ICRC přímo navazovalo na cíle Inovační strategie ČR 2019-2030 v oblasti Inovačních a výzkumných center (The Country for Excellence). Jedním z hlavních cílů je podpora klíčových trendů v oblasti klinické medicíny a biomedicíny. Jsme jediným takovým centrem excelence v oblasti medicíny v ČR financovaným v Národním programu udržitelnosti (NPU II).

POSLÁNÍ FNUSA-ICRC
Naším posláním je být profesionální, mezinárodně uznávanou a navenek viditelnou institucí s excelentním výzkumem založeným na kvalitní výzkumné infrastruktuře a atraktivním zaměstnavatelem s vysokým standardem profesionálního vnitřního prostředí. Věříme, že propojením klinické péče, výzkumu a vývoje, vzdělávání a spolupráce s průmyslovým sektorem můžeme zlepšit zdravotní péči a kvalitu života. Naším cílem je pohánět inovace ve zdravotnictví objevy v oblasti pochopení vývoje a progrese lidských onemocnění, jakož i zlepšení prevence, diagnostiky a terapie těchto onemocnění s přímým dopadem na zdravotní péči.

Na základě svého přesvědčení o budoucím vývoji a poslání, ke kterému jsme se přihlásili, předkládám svůj strategický dopis pro FNUSA-ICRC na rok 2021 a další období. Jedná se a bude se samozřejmě jednat o živý dokument, doplněný strategiemi jednotlivých výzkumných týmů a základních pracovišť. Jde jak o průvodce, tak přehled toho, kam FNUSA-ICRC směřuje.

Pavel Iványi, MBA, LL.M.
Výkonný ředitel Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně