Virtuální screening má potenciál urychlit objevení nových protinádorových léků

Tým proteinového inženýrství Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity se zaměřil na potenciál webových screeningových nástrojů v urychlení objevování léku na bázi mikrobiálních produktů k léčbě rakoviny. Tým představil přehled nástrojů pro virtuální projekci (screening) a poskytli podrobný popis, jak je používat. „Naším cílem je zvýšit povědomí o dostupných virtuálních screeningových nástrojích v lékařské a vědecké komunitě, zejména mezi těmi, kteří pracují v experimentální a klinické onkologii,“ vysvětlil vedoucí týmu Jiří Damborský.

V současné době lze rakovinu léčit chemoterapií, radioterapií, chirurgickým zákrokem, pomocí proteinů vázajících se na RNA, cílenou terapií nebo imunoterapií, která využívá mikrobiální produkty. Mikrobiální produkty mezi které patří například buněčné složky nebo virové částice se používají k cílené inhibici proteinů zapojených do karcinogeneze a představují relativně levný způsob léčby rakoviny. Existuje však mnoho různých mikrobiálních produktů, které lze použít a mnoho různých proteinů, na které je třeba cílit. Proto jsou nástroje virtuálního screeningu zásadní pro zefektivnění procesu hledání potenciálních protirakovinných léků. Předpovídají jak budou konkrétní molekuly reagovat a dokáží tak posoudit, které kombinace jsou nejslibnější.

Použití nástrojů virtuálního screeningu představuje dostupný a levný způsob, jak urychlit objevování a vývoj léků na rakovinu a zároveň obohacuje online databáze o sloučeniny, které by bylo možné v budoucnu testovat. „Je však nutné mít na paměti, že používání automatizovaných webových nástrojů přináší i určité výzvy a u většiny výpočetních metod budou výsledky pouze tak dobré jako vstupní data,“ objasnil vedoucí Bioinformatické skupiny David Bednář.

Celý studie je dostupná zde.

David-Bednar