Získali jsme prestižní grant Horizon Europe

Konsorcium šestnácti vědeckých institucí, jehož součástí je také Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny, uspělo s grantem DataTools4Heart. Pro naše centrum to znamená více než sedm milionů korun a také další možnosti participace na dalších projektech s těmito partnery, a to včetně Evropské kardiologické společnosti.

Cílem projektu je vyvinout počítačový nástroj, který by pomohl pacientům se srdečním selháním a ischemickou chorobou srdeční. Jde o vytvoření počítačového softwaru, který by měl být pomocí metod strojového učení a umělé inteligence nápomocen v rozhodování o nejlepším postupu při léčbě konkrétního pacienta s daným problémem. „Celý projekt je rozdělen do několika pracovních oblastí, výzkumníci ICRC budou participovat zejména na dvou postupných cílech, a to na zajištění dostatečného množství dat pro „machine learning“ a následné validaci chystaného produktu,“ uvedl doc. MUDr. Roman Panovský, Ph.D., vedoucí výzkumného týmu Noninvasive Cardiac Imaging – CMR.

V praxi to bude znamenat to, že se algoritmy pro určení ideálního načasování a pořadí jednotlivých kroků diagnostiky onemocnění pacientů budou učit na vzorcích klinicko-výzkumných dat pacientů ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Metodami strojového učení se pak budou hledat optimalizace diagnostického procesu pacientů. „Výhodou projektu je jednoznačně skutečnost, že žádná data neopustí naše pracoviště. Výsledkem budou algoritmy a postupy využitelné pro finální nástroj tak, aby léčebný postup nového pacienta byl na základě těchto skutečností co nejrychlejší,“ dodal docent Panovský.

Celý projekt poběží čtyři roky a pracovat na něm budou hned čtyři výzkumné týmu FNUSA-ICRC a také kolegové z I. interní kardioangiologické kliniky FNUSA.

horizon