Cena manželů Strmiskových udělena Kateřině Sheardové

PhDr. Zdeněk Strmiska (1925–2009) byl významný český sociolog. Od roku 1962 přednášel sociologii na Univerzitě 17. listopadu v Praze studentům z frankofonních zemí. Splněním jeho snu bylo založení Sociologického ústavu v Praze v roce 1965, kde se stal vědeckým ředitelem. V roce 1968 odjel na dvouletý studijní pobyt do Francie, kde po zrušení pražského Sociologického ústavu zůstal. Více než 15 let vykonával funkci ředitele sociologického pracoviště C.N.R.S. v Paříži. Byl také hostujícím profesorem na univerzitě v Caracasu. Jeho onemocnění Alzheimerovou chorobou vedlo k rozhodnutí finančně podporovat výzkum a vzdělávání odborníků v této oblasti.

Díky velkorysému daru paní Elišky Strmiskové uděluje Alzheimer nadační fond od roku 2017 Cenu manželů Elišky a Zdeňka Strmiskových za význačný přínos k výzkumu a léčbě Alzheimerovy choroby a spřízněných neurodegenerativních onemocnění.

Držitelem tohoto prestižního ocenění se pro rok 2021 stala MUDr. Kateřina Sheardová, Ph.D., neuroložka na I. neurologické klinice FNUSA a LF MU a vedoucí brněnské sekce výzkumného týmu Demence Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Její specializací jsou neurodegenerativní onemocnění a poruchy paměti. Je spoluzakladatelkou první studie stárnutí u nás „Czech Brain Aging Study“. Hlavním výzkumným zájmem jsou preventivní opatření, zdravý životní styl a techniky, které ovlivňují Brain maintenance a pomáhají předcházet chronickému stresu jako je jóga, meditace a techniky mindfulness.

Paní doktorce moc gratulujeme!

Cena_Strmiska