Tým ICE nabízí spolupráci externím subjektům

Výzkumná skupina Intervenční srdeční elektrofyziologie FNUSA-ICRC se rozhodla pro aktivní hledání potenciálních spolupracovníků a spolupracujících organizací. Jde zejména o výzkumné týmy, které mají zájem účastnit se mezinárodních grantových výzev (např. H2020), korporace nebo malé a střední podniky s potřebou otestovat svá zařízení v preklinických a klinických podmínkách a výzkumníky zajímající se například o stáže.

Výzkumná činnost probíhá ve třech laboratořích: dvě z nich jsou věnována lidské klinické praxi a zkouškám; třetí se používá výhradně pro pokusy na zvířatech ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Animálním centrem FNUSA-ICRC. Zaměření skupiny je zvládání srdečních arytmií především katetrizační ablaci, ale také kardioneuroablaci a ablaci hypertrofické kardiomyopatie.