FNUSA-ICRC usiluje o to, aby výsledky výzkumu co nejdříve sloužily v praxi pacientům, proto spolupracuje s aplikační sférou v různých oblastech:

klinické studie

Zajišťuje administrativní stránku realizace komerčních klinických studií pro výrobce a distributory léčiv a zdravotnických prostředků. Ke studiím fáze I využívá FNUSA-ICRC unikátní Klinicko-farmakologickou jednotku.

zjistit více

preklinický výzkum

Animální centrum FNUSA-ICRC nabízí možnost provedení preklinických výzkumů nových diagnostických a léčebných metod, technologií nebo léčiv na animálních modelech.

zjistit více

další formy smluvního výzkumu

Výzkumné týmy FNUSA-ICRC jsou schopné kromě klinických a preklinických studií uskutečnit i jiné výzkumy, například testování biokompatibility nových látek, selekce endoteliálních progenitorových buněk ze vzorků kostních dření a jejich další charakterizace nebo přípravu biologických vzorků ze zvířecí tkáně pro výzkum poruch CNS a záznamu dat pro analýzy.

zjistit více

inovační vouchery

Malé a střední firmy z ČR i zahraničí mohou na projekty, které pro ně FNUSA-ICRC realizuje, získat tzv. inovační vouchery, které pomáhají snížit vynaložené náklady.

zjistit více

výzkumné granty

FNUSA-ICRC spolupracuje na výzkumných grantech s průmyslovými partnery.

zjistit více

komercionalizace výzkumu

Výzkum FNUSA-ICRC přináší konkrétní výsledky - nové diagnostické a léčebné metody a technologie nebo nové látky, které mohou sloužit jako léčiva. Snaží se je též komercializovat.

zjistit více

stáže

FNUSA-ICRC má zájem realizovat stáže svých výzkumníků v průmyslových firmách nebo o přednášky odborníků z průmyslové sféry pro výzkumníky.

zjistit více
FNUSA-ICRC Research Core Facilities  - Photo 1FNUSA-ICRC Research Core Facilities  - Photo 2FNUSA-ICRC Research Core Facilities  - Photo 3FNUSA-ICRC Research Core Facilities  - Photo 4FNUSA-ICRC Research Core Facilities  - Photo 5
Nahoru