Klinické studie

Oddělení klinických studií FNUSA-ICRC zajišťuje administrativní stránku realizace komerčních klinických studií pro výrobce a distributory léčiv a zdravotnických prostředků v rámci celé FN u sv. Anny. Každoročně oddělení klinických studií pomůže zahájit 60–80 nových komerčních klinických studií a klinických hodnocení, proto jich ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně probíhá vždy kolem 160–180 souběžně.

FNUSA-ICRC je od roku 2013 preferovaným partnerem nadnárodní společnosti IQVIA (dříve Quintiles), která je největším zprostředkovatelem klinických studií (Clinical Research Organisation) na světě. Spolupracujeme s mnoha dalšími zprostředkovateli a výrobci léčiv a zdravotnických prostředků. V roce 2017 jsme spojili síly s dalšími nemocnicemi v Brně a vytvořili tzv. Moravskou alianci pro klinické studie. Společně zvládáme realizovat nejenom klinické studie na větším počtu pacientů, ale také je provádět v prakticky celé šíři medicíny.

K provádění studií fáze I slouží FNUSA-ICRC Klinicko-farmakologická jednotka, ve které je možné poprvé vyzkoušet nová léčiva nebo zdravotnické prostředky na lidských dobrovolnících.

Pro realizaci testování a klinických hodnocení diagnostických prostředků nabízíme unikátní laboratoře umístěné v tzv. Faradayových klecích, kam nepronikne prakticky žádné rušivé elektromagnetické pole zvenčí. To je nutné pro správnou činnost přístrojů, které zpracovávají velmi slabý elektromagnetický signál, například vysokofrekvenční EKG.

Uskutečňujeme rovněž akademické klinické studie iniciované výzkumníky, kteří vyvinuli novou léčivou látku nebo zdravotnický prostředek. V rámci národní sítě na podporu akademických klinických studií CZECRIN pomáháme dalším univerzitním nemocnicím v zemi realizovat akademické klinické studie.