Inovační vouchery

Na projekty smluvního výzkumu mohou malé a střední firmy z ČR i zahraničí získat tzv. inovační vouchery, které pokryjí až 75 % nákladů na projekty, které pro ně akademická pracoviště typu FNUSA-ICRC částečně nebo plně zrealizují. FNUSA-ICRC již realizovala několik takto podpořených projektů, například klinické hodnocení nového monitoru pro operační sály, testování vhojování stentů do stěny tepen nebo přípravu dokumentace a experimentů pro testování nově vyvíjeného léčivého přípravku.

Inovační vouchery jsou určeny pro menší projekty typu nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od výzkumných institucí v České republice nebo od akreditovaných laboratoří, s cílem zahájení nebo zintenzivnění inovačních aktivit. Nejsou určeny pro pořizování majetku, analýzy trhu, stáže nebo školení. Uděluje je Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky malým a středním českým firmám, které mají sídlo kdekoliv v České republice mimo Prahu, a malým a středním firmám ze zahraničí a Magistrát hlavního města Prahy malým a středním firmám, které mají sídlo v hlavním městě.

Máte-li zájem zadat FNUSA-ICRC menší projekt smluvního výzkumu a získat na tento projekt inovační voucher, kontaktujte náš Transfer technologií.

Vysvětlíme, jak inovační vouchery fungují, a připravíme Nabídku výzkumných služeb, kterou pro přihlášku o inovační voucher budete potřebovat.

Kontakt
Bc. Roman Polák
E-mail: roman.polak(zavináč)fnusa.cz