Další formy smluvního výzkumu

Kromě klinických a preklinických studií dokážou výzkumné týmy FNUSA-ICRC na svých přístrojích, z nichž mnoho je v České republice unikátních, realizovat další projekty smluvního výzkumu. V uplynulých letech jsme pro průmyslové firmy uskutečnili například:

 • Analýzu metodologie sběru a zpracování klinických dat, diagnostiky a léčby pacientů se spánkovou apnoe, s důrazem na využití telemetrických funkcí zdravotnických prostředků.
 • Experimentální testování a ověření nových biomarkerů pro diagnostiku srdeční elektro-mechaniky pomocí nově vyvíjené VDI technologie.
 • Přípravu vzorků krve a tkání pro farmakokinetickou analýzu nosiče loadovaného doxorubicinem u inbredních myší kmene BALB/c.
 • Analýzu biologických vzorků získaných z in-vivo testování biokompatibility materiálů z HA-C16 a HA-C12.
 • Testování biokompatibility netkaných textilií na bázi modifikovaného hyaluronanu.
 • Analýzu protizánětlivých ukazatelů ze vzorků získaných z in-vivo testování biokompatibility materiálů z modifikovaného hyaluronanu.
 • Analýzu záznamů pacientů se spánkovou apnoe – Mewzip s EKG křivkou, Mat soubor s O2 křivkou a anotační tabulku s apnoickými událostmi.
 • Selekci endoteliálních progenitorových buněk ze vzorků kostních dření a jejich další charakterizaci včetně funkčního testování a kultivace.
 • Přípravu biologických vzorků ze zvířecí tkáně pro výzkum poruch CNS a záznamu dat pro analýzy.
 • Syntézu specifikovaných sloučenin a optimalizaci poskytnuté syntetické cesty, vývoj metodologie.
 • Celotělové skenování pomocí magnetické rezonance a antropometrické měření lidských subjektů.
 • Vyhodnocení měření lidského myokardu a různých postižení srdečního myokardu pomocí VDI technologie.

Možnosti a přístroje, které nabízejí jednotlivé výzkumné týmy FNUSA-ICRC, jsou popsány v profilech našich výzkumných týmů.